HETVEN

HETVEN – Hétszer tíz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor elemek] A HETVEN H.T – T.H gyökbővítmény: HéT – TeH. A magyar nyelvben a harmincon felüli tízes számcsoportok megnevezései besoroló, nyugtázó értelműek, és a létezést jelentő VAN igéhez kötődőek: negyVEN, ötVEN, hatVAN, hetVEN, nyolcVAN stb. A HETVEN HÉTszer TÍZ mennyiség meglétének nyugtázó megállapítása: tízesből HÉT VAN – HETVEN. A magyar nyelvben a HETVEN is több mint szám. De csak a magyar nyelvben. A HETVEN – képességi próbatétel. Egy képzeletbeli előválogató, csak az meHET ToVább, akiben VAN képesség a még nehezebb küzdelemre. Aki HETVEN próbatételeit kiállta. A HETVEN a nehezen bejárható pálya, a HETVENhetedik országig, HETVENhét nehéz próbán át. Aki ezt teljesíti, annak már NYOLC. Az ilyen egy ideig – erőgyűjtés végett – megpihenhet a nyOLC megnyugtató pOLCÁn, ahol mindent tÁLCÁn kap, mielőtt az életveszélyes utolsó, KILencedik gyilkos próbatételt tudatosan vállalja. A kitűzött cél (tíz) a szűz kiszabadítása. A HETVENkedő legény a legerősebbnek képzeli magát, aki a HETVENhetedik ország HÉTfejű sárkányát is legyőzné, de kérdés: állja-e a próbát? A TV hangcsoport – ETVE – azt jelenti, hogy a hETVEnkedési próbán jó bizonyITVÁnyt lehet szerezni, de hITVÁnynak is bizonyulhat. Ahhoz, hogy célt érjen, nyITVA a pálya, amelyre ha rálép, a kocka el van vETVE, s ha van tETTVÁgy, meghATVÁnyozza erejét, eléri célját. Egyik ilyen próbatétel – ma még hATVÁnyozotabban a sok ellenhatás, csábítás okán – kitartani a hITVEs mellett, mivel a családi egység megőrzésében áll a társadalom legyőzhetetlen ereje. Ellenpélda: valaki minél tETVEsebb, hITVÁnyabb, annál inkább hETVEnkedik, csak a külsőségekre, a lÁTVÁnyra ad, s keresi a pATVArt. Az ilyen az emberiség ÓTVAra. A heTVen TV párosa, mint T.V – V.T alvógyök: TeV – VeT, hangjaival alkotható szavak a TEVő, TEVékeny, vagy VET, VÉT, VÉTlen, TÉVes, TÉVedés. Tehát a HETVEN számnév TEHetségről, teHETségről és annak – TEVékenység általi – bemutatásáról szól, az előzetes ÖTölés, azaz tervezés, és a HATékony erő birtokában. A szózáró V.N – N.V gyök: VeN – NeV, a létezés: VAN. De minden, ami VAN NEVet visel. Senki, semmi nincs a világegyetemben, akinek, aminek ne volna NEVe. Olyan NEVe VAN, amilyent életútján tetteivel szerzett magának: tiszteletre méltó vagy megVETendő.