HERCEG

Ősmag(yar)-nyelvi szavaink
HERCEG – Rangban az uralkodó család tagjai után következő legmagasabb rangú főnemes. [A MÉKSz szerint: német] A herceg nem német eredetű szó, az ősmag(yar)-nyelven kellett kialakulnia. Eredete, annak magyarázata több oldalról közelíthető. A történelem a harcok kora. Az uralkodó, a király után rangsorban a hadak vezére következett (lásd a törököknél: szultán – nagyvezír). A harcokban ő volt a vezér, az ék, aki elől haladt – harcék, herceg. A har – hegy, magaslat, az rc páros a szóban jelentheti az erős karral, kézzel a harcokban szerzett bércnyi magasságú hírnevet, mely mélyen van karcolva az emlékezetek jelképes ércfalába. A herceg egy arc, melyre tekintenek. Az eg a leg, a magasság, a csúcs – herceg. A ceg a henceg szóban is az önhitt magasabbrendűség jelzője. A szó még a nyelvrobbanás előtt kialakult az ősmag(yar)-nyelvben, aztán a germánok, a német nyelv örökölte és használta. Most meg a nyelvészeink a kertésznek kínálják eladásra a rózsát.