HELIKOPTER

HELIKOPTER Motorral meghajtott forgószárnyakkal működő repülőgép. [bérnyelvész: nk: francia (görög elemek)]

A HELKOPTER szónak a H.L – L.H a kezdőgyökszava: HeL – LeH (h > v: lev). A HEL gyök emelkedett, magas állapot, leHEL. A LEHelet, leHELet elszÁLL. HELlász népe Isten, ÉLŐ, HÉL népének nevezte magát. Magyarul a LEHelet, LIHeg, levegőjelentésű.

A nyelvészek szerint a HELIKOPTER szó a görög HELIX (csavar) és PTERON (szárny) szavakból keletkezett. Az ógörög nyelv viszont a teremtés nyelvének leányága, tehát a szóelemek eredete ott keresendő.

Az ősnyelvben a növekedést jelentő NŐ, NŐL mintáján a HŐ, HŐL szó is létezett, amely az ógörög nyelv kialakulásakor azt az alakot őrizte meg, É-re váltva. A HÉL – LÉH, mint a LEHben, LE(h)vegőben, a HÉL, azaz kibocsátó Nap felé emelkedő.

Az L hangcsoport – ELI –, a fELÜl forgó kELEp által képződő légörvény emELŐ hatása érvényesül, a lég ÖLÉn leng, lebeg.

A K.P – P.K gyök: KoP – PoK, a KAPtat, azaz emelkedik. A KOPPOK gyök tüzet, égést jelent, s a felhevült felszálló hőt, HÉLt, de itt a felKAPaszkodást, a felKAPTAtást is.

A PT hangcsoport – OPTE – a szint hirtelen, meredek emelkedését jelenti a kAPTAtó szóban. A helikOPTEr felfelé kAPTAtó, úgymond: erőteljes lÉPTEkkel meredeken emelkedő mozgása kezdetben kÉPTElenségnek tűnhetett. Idegen szavakban – például a román treAPTA = lépcső szóban – szintén a meredeken emelkedő szintet jelenti, akár a légbe, magasba kAPTAhelikOPTEr esetében.

A PT páros, mint P.T – T.P gyök: PaT – TéP, a helikoPTer egyenesen felPATtan, mintegy felTÉPi a felhajtó erő a talajról, leszálláskor viszont lePATtan, legrosszabb esetben lePOTtyan.

Ha a KOPTER szórészt külön elemezzük, ez Rubik-kockásan elforgatva a REPTOK alakot adja, és itt a REPül REP gyökszava jelenik meg, a RÖPTÜKben elszálló gépek.

A REP – PER fordítás a PERdül szóban a HELKOPTER tetején forgó PERgő, PÖRgő légcsavar jellemzője.

AT.R – R.T gyök: TeR – ReT, a helikopTER gyorsan a TÉR, a RÉT fölé emelkedik, ha zuhan, összeTÖRik, ami RETtenetes következménnyel jár.

Összegezve: a HELIKOPTER világosan magyarázható, érthető ősnyelvi szóelemekből épülő szó. Utódnyelvekre vonatkozó alapelv: nincsenek más szóalkotó elemeik csak a megörökölt ómagyar ősnyelvűek.

A heliKOPTER hasonló, a szárnyai gyors mozgatásával helyből gyorsan felszálló, felröppenő méhhez, amely RÖPTÉnek végén mindig visszatér a KAPTÁRba.

PT – TP: a helikoPTer felszálláskor mindent széTPoroz, hozzá nem értő kezelésében könnyen áTPörög tengelye körül. A helikoPTer úTPályája a levegőég.

REGIO Játék | Fém rendőrségi helikopter - 21 cm

File:S76a++ wiking-helikopter d-hosa.jpg - Wikimedia Commons