HEGY

HEGY – A dombnál magasabb és meredekebb földfelszíni kiemelkedés. [NEM finnugor] A HEGY H.GY – GY.H gyök: HeGY – GYeH. A GY hang szóvégi jelenléte többnyire jelképes vagy valós kiemelkedő, kicsúcsosodó, éles jelenségek leírója: agy, begy, fagy, gyógy, hegy, irigy, jegy, kegy, nagy, rügy, szegy, szügy, tőgy, ügy, ürügy, vágy stb. A HEGY összeGYűlt, h/EGY-gyé vált, tömörült anyagHalom. A HEGY a síkból HÁRomszoros hatvánnyal kiemelkedő magaslat. Az ősnyelven a H.R – R.H gyök: HaR – RoH, HEGYet jelentett. Megnevezésekben: HARgita, HARsány, HARarát, HÓReb, ROHonc stb. A HEGY ellentéte, a mélyedés, ősi nyelven GYEH. Az ómagyar ősnyelv az ellentéteket* azonos hangokkal, gyökökkel képes megjeleníteni. Élt a fent említett HEGY – GYEH fordítás, amely HEGY – VÖLGY, hegyen – völgyön = hegyen – gyehen. Erről még a gyehenna és a völgy címszavaknál. A CzF Szótár szerint: „Rokonok vele a sínai ho, német hoch, Hőhe, Hügel, Höcker, angol high, huge, svéd hög, ha, dán hoj, höi stb.” Ez a sok gyökhasonlóság az egyetlen közös nyelvből, az ősnyelvből eredés bizonyítéka.

/*/ Több gyökpáros van, amely domborzati ellentéteket leíró: HEGY – GYEH, DAG – GÖD, DOM – MED, HAR – HOR. Ezeken kívül GYÖLV – VÖLGY. Balkányi Szabó Lajos: Magyar ősmesékben ír az ősi DAGról, amely hegyet jelentett az ősnyelvben, s amely él a mai török nyelvben: DAĞ. A DAGanat, kiemelkedés. Ez fordított gyökkel a GÖDör, amely mélyedés. A GÖD vizet is jelent, ez elleni védelmet szolgálja a GÁT, a DAM. A HAR, HOR, GOR mindannyi hegy, de ugyanezekkel a gyökökkel: a HARapás bemélyed, a HORpadás mélység, a GARat szintén. Minden HEGYnek GYEHe, völgye van. Minden HARnak, hegynek HORpasza, völgye. Minden DAG, hegy mellett mélyedés, GÖDör, völgy. DOMb és MEDence. MEDer és DAM azaz GÁT. A bibliai HÓReb hegy, sem héber nyelven kapott nevet. HÓ – lehet fehér (sziklák), a HÓR = hegy. Ismeretes, hogy a hirtelen ébresztett ember megREBben. Tehát a REB = REBbenés, EBRedés, azaz ébredés, HÓREB = Ébredés hegye. A hajnali napfény megvillant a HÓfehér sziklákon, s ez ÉBResztő jelenség volt. Megnevezésekor ősnyelven beszélt a hegy körül élő népesség, így azon kapta nevét. Minden HAR, HÓR, s így a HÓReb mellett is HORpaszok, azaz mélyedések, völgyek húzódnak. Ezt a nyelvi megjeleníthetőséget összességében az utódnyelvek egyike sem birtokolja, csak az ősnyelv, a teremtés nyelve, a nyelvi titkok magyarázó nyelve, amely nem kötődik semmilyen nyelvcsaládhoz, tehát a finnugorhoz sem.