HEGESZT, HEKTIKÁS, HELIKOPTER

HEGESZT – Fém vagy műanyag tárgyakat hevítéssel egyesít. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A HEGESZT H.G – G.H gyökre épülő szó: HeG – GeH. A HEGESZT szóban jelen van a HEvít és az egyesít értelme: EGESZ, azaz EGÉSZ-szé, EGGYé TeSZ. Ugyanakkor egy ősi szó a kötöttség kifejezője is jelen van: GESZT. Ennek fordítottja: t/SZEG. Vagyis HŐvel HEvítve eggyé tesz, EGÉSZít. Kötött SZEGzett, GESZT-ett állapotot hoz létre. A HEGESZTés rögzítés is. Mondhatnánk a szilárdan álló fa, GESZT hasonlatára: RÖGESZT (ragaszt). Az ESZ a terjedelem SZÉlesítő növelése, amely valóság, amikor két különálló darabot eggyé HEGESZTenek.  Tehát nem ismeretlen, hanem magyar az eredet.  

HEKTIKÁS – Tüdőbajos, köhögős. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia (görög szóból)] A HEKTIKÁS a H.K – K.H gyökből indul: HeK – KeH. Két magyar szó összetett alakja: HEK, fordítva KEH, vagyis KÖHögés. A másik TIK, TIKog, vagyis krákog, KÖHög. A szó tengelyében levő KT páros, mint K.T – T.K gyök szintén a TIKog szó alkotója. Vagyis a HEKTIKás KÖHög, azaz KEHesen (hek) TIKog. Nem is francia, nem is görög eredetű. Görög nyelvbe az ősmag(yar)-nyelvből jutott szófordított alakban.  

HELIKOPTER – Motorral meghajtott forgószárnyakkal működő repülőgép. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia (görög elemek)] A HELKOPTER szónak a H.L – L.H a kezdőgyökszava: HeL – LeH (h > v). A HELIO a szóösszetételekben a Napra vonatkozik. A Nap – HŐ, HÉV sugárzó. Ugyanakkor itt a LEH gyök LEVegő is. Az ősmag-nyelvben a növekedést jelentő NŐ, NŐL mintáján a HŐ, HŐL szóalak is létezett, amely az ógörög nyelv kialakulásakor azt az alakot őrizte meg, É-re váltva. A HÉL – LÉH, mint HŐ hatásra emelkedő LE(h)vegőre is érthető. A HŐL, HÉL hatására a LEH (levegő) felfelé KAPTAt, azaz emelkedik. Az APTA értelemadó hangnyaláb a szint emelkedését is jelenti a kAPTAtó szóban. Idegen szavakban ugyanezt, például a román treAPTA = lépcső szóban emelkedő szintet. Ez esetben OPTE – kOPTEr alakban van jelen, és itt is az emelkedést jelenti. Ha a KOPTER részét külön elemezzük, úgy elforgatva a REPTOK alakot adja, és itt a REPül REP gyökszava jelenik meg. A REP – PER fordítás a PERdül szóban a HELKOPTER tetején forgó PERgő, PÖRgő légcsavart jelzi. Összegezve: a HELIKOPTER világosan magyarázható, érthető ősmag-nyelvi szóelemekből épülő szó. 

Érthető, hogy az utódnyelveknek nincsenek más szóalkotó elemeik csak a megörökölt ősmag(yar)-nyelvűek.