HATALOM

HATALOM – A kormányzásnak és az igazságszolgáltatásnak a lehetősége, joga, gyakorlása. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A HATALOM a H.T – T.H gyökből bővült szó: HaT – TeH. A HATALOM szó valószínű eredete a számok értelmében keresendő. Az ősiségben a három volt az összhang, az igazság, a biztos kötés megjelenítő száma. A HAT (kilenc) ennek többszöröse. A HAT tökéletes számnak számított, mivel osztható bármely alkotójával: 1 + 2 + 3, és összegük is HAT. Az ősi törzsi közigazgatásnak ez volt az alapja: HAT törzsi vén döntött a fontos dolgokról. A HAT törzsi vén HAT ülőALMON ülve, tárgyalva hozta meg döntéseit, alkotott törvényeket. A HAT ALOM, a HAT vezető vén ülőhelyének szentélye – akár a trónterem – a kötelezően tiszteletben tartandó döntések meghozatalának színhelyeként értendő. Ami a HAT ALOM színhelyéről származott az a HAT ALOM kötelező érvényű törvénye volt, és HATALOMmal bíró az emberek mindennapjai, élete fölött. A HATALOM TEHet az ALAttvALÓk érdekében. Bizonyíték a HAT (szám) megnevezésének karral (han) való kapcsolatára még a karHATALOM elnevezés is (a hatalom karja). Az ősnyelvű népnél a HATos szám megjelenik a közigazgatásban. Ilyenek: HATár, HATály, HATározat, HATóság, HATározottság, kiHATás, beHATó stb. Ez lehet kutatás tárgya a továbbiakban, de a nyelvből erre lehet következtetni, és a nyelv téves megállapításokat megHATározásként nem enged rögzülni! A T hangcsoport – ATA – a hATAlom tETTEiről: hATÁroz, ÍTÉl, élETEk fölött dönt. Egyes tETTEkre kÖTElez, másokat gÁTOl. A hATAlomnak vannak sÖTÉt tETTEi, végzETEs tévedései. A T.L – L.T gyök: TaL – LéT, a haTALom mindig TALál okot, amellyel uralkodjon az aLATtvalók LÉTén, éLETén. Mindig mindenki föLÖTt állónak képzeli magát. Az L hangcsoport – ALO – értelme: a hATAlom, az ÁLLAm a nyugALOm biztosítója lenne ALAttvALÓi számára. Ám csALÓ, gALÁd módon sokszor épp az ELLEnkezőt teszi. A szózáró L.M – M.L gyök: LoM – MoL, a LIM-LOM, oMOL szavakban az alkalmatlanságról és a sebezhetőségről is beszél. A hataLOM MÚLandó, OMLékony, ma van, holnap menekülni kell. Erős, kiépített hataLOM könnyen összeOMLik MÁLészájú uralkodó kezében (II. Ulászló).