HARC

HARC – Fegyveres erők összecsapása. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor tőből] A HARC szintén H.R – R.H gyökből indul: HaR – RoH. A HARC* s a HARap a HAR gyökből indulnak. A fordított gyök ROHam, szintén a HARChoz, HÁborúhoz kötődő. A HAR – ROH gyökök kiemelkedést (hegy) is jelentenek, például HARgita vagy ROHonc hegységek. A HARC gyűlölettel telített, érzelmileg kiHEGYezett állapot. Ugyanakkor kiemelkedő esemény, mivel életeket tör derékba, sorsok dőlnek el általa. A CzF Szótár leírása: „Gyöke a elvont har, mely vagy a boszuból fölháborodott indulatnak erősen kitörő hangját utánozza vagy a küzdést, küzdő érintkezést jellemző horzs, karcz, sérz módosúlata. Képzésre és némileg jellemére nézve rokon még marcz, morcz, porcz, durcz, hurcz, sercz törzsökökkel is. Arabul harb, mely szót a törökben is használnak. Figyelmet érdemelnek a franczia guerre, olasz guerra, angol war, német Krieg stb. szók is. A hellenben pedig kraugh am. lárma, csárma. 1) Általán, fegyverrel űzött, mérges, boszús, zajos verekedés. Harczot támasztani. Harczra kelni. Harczra hívni a bántó felet. 2) Szorosb ért. hadtani szabályok szerént rendezett verekedés az ellenséges fejedelmek vagy nemzetek hadseregei között. Máskép: csata. Harczot rendezni. Harczot víni. Harczban elesni. Egy harcz nem győzedelem. (Km.). 3) Vétetik háboru helyett is.” Az RC hangcsoport – ARC/O – a körülírásban. A HARCOkban egymást mARCAngolják a felek. A hARCban benne van a kudARC lehetősége. A HÁborús HARC betölt egy bizonyos teret (csatatér), tehát a HAR takaró értelme is jelen van. A hARCOs érzület a dURCÁs, mORCOs ARCOn is meglátszik. A gÜRCÖlés is egyféle hARC a létfenntartásért. Véghangzóként sajátosságot leíró éles vonalat, keménységet jelöl. Ilyenek: ARC, bÉRC, ÉRC, kARC stb.

*A HARC (háborús harc) szó franciául LUTTE, olaszul LOTTA, portugálul LUTA, románul LUPTA. Ez is ősmag(yar)-nyelvből örökölt szavuk. E szó – a kezdetek idején – egyes népcsoportok által indított támadó HARCOk valódi célját írta le. A fő cél elLOPni. Az R.B – B.R gyök: RaB – BoR, RABol, háBORít, természetes életfolyamatot felBORít. Egy dolgozni nem szerető törzs fegyveres támadó bandája elLOPTA, elRABolta a termelő, alkotó néptörzs megtermelt javait. Nem várt támadással megLEPTE, ölt, gyilkolt, és elLOPTA értékeit. Minden támadó háBORú, LOPás, RABlás szándékával indult, indul. Tehát élt a LOPTA szó ilyen értelemmel az ősi magyar nyelvben. Ma ezt az eltulajdonítást – LOPást, RABlást – nem feltétlenül LOPtával oldják meg. Erre jó a POLitika is. Sőt, az erősek huncut, körmönfont, ravasz POLitikája ma kizárólag erre hajt. Milyenek voltak az első HARCok, háBORúk, LOPták? Az első HARCokat BOTokkal vívták. Bizonyítékként jelen van az utódnyelvekben: a francia BATailla, az olasz BATtaglia, román BĂTălie, spanyol, portugál comBATe szavakban. A B.T – T.B gyök: BoT – ToB (t > d: dob) azt is elmondja, hogy (kővel is) DOBálták egymást.

Személy szerint minden háborút embertelennek látok. Az ember nem rombolásra, hanem építésre teremtetett. Minden támadó háborút az önzés, rablás, hatalomvágy sarkallt. Számomra dicső hősök csak a megtámadottak, a védekezők közt vannak.