HARANG

HARANGFémből öntött, fordított serleg alakú, rendszerint toronyban felfüggesztett érces hangú jeladó eszköz. [bérnyelvész szerint: török]

A HARANG is H.R – R.H gyökből eredő szó: HaR – RaH. A HARgita – ROHonc, magaslat.

A H hang indulat, hangulat kifejezője, a Harangot mindig ilyen okból kondítják meg.

Az R hang az eRő kifejezője. Az N hang a zeNgő-boNgó, éNek, Nóta. A G hang a GéGe, a GőGicsélés, tehát az emberi hanGkibocsátás alaphaGja.

A müezzin tornyokban nincs HARANG. A törökök* nem HARANGoznak. Nyelvész urak, szoktak gondolkodni a párhuzamokon? A néphumor a müezzint bőrHARANGnak, rikoltozását bőrHARANGszónak nevezte.

A valóságban magas helyen áll, toronyban, HARANGlábon, és magas hangon is szól.

Az R hangcsoport – ARA – tömör értelemadó a szóban. A távolból is hallható, szétÁRAdó hARAngszó az ERŐ, akARAt kifejezésének céljából egy adott helyre tobOROzó hívóhang. Az ERŐs hang célja az összetartás ERŐsítése.

Az R.N – N.R gyök: RaN – NaR, a haRANg RANgot is jelentett, minden helység büszke volt szép művű, ércesen kongó haRANgjára, annak RANgos, RENgető hangjára. Ahhoz, hogy megkonduljon, RÁNtani kell a kötélen, RÁNGatni kell. A HARANG úgy kondul meg, HA RÁNG. HaRaNG – Ha RáNG, hangváz: H-R-N-G – H-R-N-G.

A HARANG hangját a harangozó RÁHANGolja az alkalomra, a követelmények szerint. Másként szól az örömre, a búra, a gyászra. A tűzre-vízre félreverik. HaRaNG – RáHaNGol hangváz: H-R-N-G – R-H-N-G-l. Magyar földön a legszegényebb falunak is volt legalább egy HARANGlábja.

Az NG hangcsoport – ANGO –, a harANG, mint éles hANGOn kONGÓ eszköz, messzire elhANGzÓ, bONGÓ, zENGŐ hANGOn szól. A harANG felfüggesztett, INGÓ fém, amely kilENGve kap ütést, ennek hatására kONGÓ. hANGOt ad. A HARANGszó betölti a légteret – úgymond – lefödi HANGjával azt. A HARANGszó távolra elHANGzó, és feltehetően az elHARApózó HARAmia betörések végett is HAsználták riasztó jeladásként. Egy falu HA RANGot akart, HARANGra tett szert és tornyot épített, s így RANGban magasabban – HAR – állt.

Az NG – GN: a haraNGot kötéllel ráNGatni kell, hogy koNGjon. A haraNGok zúGNak. A haranGNak szükséges szabadon lóGNia.

/*/ Az EU-ban török nyomásra született a déli harangszót eltörlő rendelet.