HAPSI, HAPTÁK

HAPSI – Férfi, pasas. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: jiddis < héber] A HAPSI H.P – P.H gyökből indul: HaP – PuH. A HAPSI PUHa, léha jellem. A szó kialakulhatott még az ősmag-nyelvben, annak törvényei szerint. Ennek bizonyítéka a lekicsinylő értelmet közvetítő PS páros. A magyar nyelv nem hozta magával a közös örökségből. Az utódnyelvek némelyike igen. A PS hangcsoport – APSI – jelen van a hAPSI, IPSE szavakban. Sem a hAPSI sem az IPSE nem komoly, megbízható társak. Olyan embert jelölnek, aki nem vesz részt komoly dolgok véghezvitelében, csak léhán, felelőtlenül körülötte tAPSIl (tapos), tAPSIkol. Némi lekicsinylő vagy tréfás jelentéssel a nÉPSÉg, pOPSI szavakban is értelemadó. A szÉPSÉg – megszólításként – lehet enyhén gunyoros értelmű. A pOPSIt megtAPSIkolják akár a bezsírozott tEPSIt a liszt beleszórása után. Mind a hAPSI mind az IPSE léha beugrathatót, vagy épp a beugratót jelenti. Az S.P – P.S alvógyök: PuS – SuP hangjaiból alkotott: SUPákol kiSEPrűz, SÁPít, SÍPít, SOPánkodik, SÜPPed, POSvány, POShad, PASkol, PISi, PUSmog szavak sem felemelő értelműek. Tehát a szó bármely nyelven alakult ki, ősmag(yar)-nyelvi elemekből áll, amelyek értelemhordozók a szóban. Egy igazi egyenes jellemű férfi nem lehet sem pasi, sem ipse, sem HAPSI. Ez a gyökértelen jöttment nÉPSÉgből való szélhámosok jellemzője. A szó nem jiddis, nem héber, de ha ragaszkodnak hozzá, akkor a jellemzőket is magukénak vallják.  

HAPTÁK – Vigyázzállás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A HAPTÁK H.P – P.H gyökből indul: HaP – PaH. A HAPTÁK bizony nem német eredetű, hanem magyar szó! A HAPTÁK felszólítás. Jelentése: a PUHa HAP(sis) állapotból TÁKold feszesre magad, illeszkedjél a rendhez. A PT hangcsoport – APTA – jelentése: feszesség, rend, illeszkedés. A katona hamar összekAPTA magát, és hAPTÁkba (feszes vigyázz) állt. A kAPTÁrban is rend van, akár a nAPTÁrban. A kAPTÁny kifeszíthető csAPDA (t > d). A lABDA  –régiesen: lAPTA – feszesre kitömött, felfújt, PATTAnó játékszer (pattan, kattan a katona). A csAPTAtóval megszorított farakomány jobban összeilleszkedik a szekéren. Az utódnyelvekben szintén megtalálható. A román nyelvben a treAPTA – lépcső, amely sorban egymásután emelkedő szintek illeszkedő rendje. Vagy adAPTAre – alkalmazás, illesztés. Az alkalmazás, illesztés = latin APTAtum, angol, francia adAPTAtion, olasz adATTAmento (p > t), portugál adAPTAção, spanyol adAPTAción. Magyarázatot azonban csak a magyar nyelvbe visszahozva lehet adni a jelenségre, mivel itt szétbontott elemeivel és elforgatva is értelemadó szerepe van a szavakban. Például: kAPcsolAT, tAPaszTAl, tAPogAT, ÁPolgAT és mások. A P.T – T.P alvógyök: PaT – ToP jellemzőt rejt magában, és ha kibontjuk, megismerjük azt. A feszes HAPTÁKba, vigyázzállásba PATtanó katona TOPpant (dobbant) lábával. Az illeszkedést a TÁPlál, TAPaszt, TIP-TOP és más szavakban is mutatja.