HAPSI

HAPSIFérfi, pasas. [bérnyelvész: jiddis < héber]

A HAPSI H.P – P.H gyökből indul: HaP – PuH. A HAPsi PUHa, léha jellem, aki csak nagyképűen HÁPog, PÁHol (szavakkal), de semmire nem alkalmas.

A szó kialakulhatott már az ősnyelvben, annak törvényei szerint. Ennek bizonyítéka a szóban levő, lekicsinylő értelmet közvetítő PS kötött mássalhangzó-páros: PIS, (p > f) FOS. Durvábban kifejezve: szar-húgy ember.

A magyar nyelv nem hozta magával az ősnyelvből. Az utódnyelvek némelyike igen. A héber nyelvnek nincsenek saját szóképző elemei (gyök, hangcsoport), csak az ómagyar ősnyelvből eredők.

A PS hangcsoport – APSI – jelen van a hAPSI, IPSE szavakban.
Sem a hAPSI sem az IPSE sem a PASI nem komoly, megbízható társak. Olyan embert jelölnek, aki nem vesz részt komoly dolgok véghezvitelében, csak léhán, felelőtlenül körülötte tAPSIl (tapos), tAPSIkol.
Némi lekicsinylő vagy tréfás jelentéssel a nÉPSÉg, pOPSI szavakban is értelemadó hangcsoport.
Némelykor a szÉPSÉg szó is lehet enyhén gunyoros értelmű.
A pOPSIt megtAPSIkolják akár a bezsírozott tEPSIt a liszt beleszórása után.
Mind a hAPSI mind az IPSE léha beugrathatót, vagy épp a beugratót jelenti.
Egy igazi egyenes jellemű férfi nem lehet sem PASI, sem IPSE, sem HAPSI.
Ez a gyökértelen jöttment néPSégből való szélhámosok jellemzője.

A PS páros, mint S.P – P.S alvógyök: PuS – SuP hangjaiból alkotott: SUPákol kiSEPrűz, SÁPít, SÍPít, SOPánkodik, SÜPPed, POSvány, POShad, PASkol, PISi, PUSmog szavak sem felemelő értelműek.

A léPÉS, taPOS szavakban való jelenléte az olyan férfit: PASit, HAPSIt, IPSÉt jellemzi, aki – miután egyéni kívánalmait, állati ösztöneit kielégítette – odébb taPOS, PASliz. Nem való életre szóló kapcsolatra.

A HAPSI, PASI, IPSE alapelve a nemtörődömség: ahogy ESIk, úgy SUPPan. A mai divatos, szegeccsel kivert képű, fülönfüggős, pacsulifelhőben ágáló HAPSIk, PASIk, IPSÉk zömében ilyen PUHányok, nem szeretik a kemény, férfiasságot megkövetelő életet, a feszes HAPtákba állást.

A HAPSI, IPSE, PASI annyit ér, mint a PISI, azaz húgynÉPSÉg.

HaPSi – iPSe – PaSi – PiSi hangváz: H-P-S – P-S – P-S – P-S.

Nincs bennük semmilyen férfiúi erkölcsi ÉPSÉg.

A HAPSI szó – akárha bármely nyelven alakult volna is ki – ómagyar ősnyelvi elemekből áll, amelyek értelemhordozók a szóban, de más magyar szavakban is.

PS – SP: haPSit tartania egy nőnek annyi, mintha áSPiskígyót melengetne keblén. A haPSi nem a feszes SPárga vagy rugalmas, rendkövető SPirál párhuzama. Csak teSPedő semmittevő, SoPánkodó, tePSedő élvhajhász senki.