Hangvázak

A hangvázak elemzése hatékony nyomravezető a szó eredetének megállapításában. Példák: Az ADHÉZIÓ összetapadás, alapjában véve: hozzáadás. aDHéZió – aDHoZZá hangváz: D-H-Z – D-H-Z Az aKTíV – TeVéKeny hangváz: K-T-V – T-V-K-ny Az aKTuS – TuSaKodás hangváz: K-T-S – T-S-K-d-s Az ERDŐ bizonyíthatóan magyar szó, ebből módosult a román megfelelője: eRDő – coDRu – paDuRe hangváz: R-D – c-D-R – p-D-R. De van még a szuRDokvölgyi eRDő is: R-D – sz-R-D-k. A FÖLDESúri rendszert FEUDÁLISnak mondja a történelem, ez is ősnyelvi, azaz magyar eredetű: FeuDáLiS – FöLDeS hangváz: F-D-L-S – F-L-D-S. A NYOSZOLYA és ASSZONY szavak kapcsolatban állnak. A NYOSZolya a NÁSZ helye. A NYOSZOLYÁn ASSZONYOLJ. NYoSZoLYa – aSSZoNYoLJ hangváz: NY-SZ-LY – SZ-NY-L-J A SZOPTATÓ anya nemileg PASSZív egy ideig. PaSZiTA – SzoPTaTó hangváz: P-SZ-T – SZ-P-T-T A ROMBUSZ alakja a csonthéjas gyümölcsök magvához hasonló, amelyet az ősnyelven SZEMBURA néven is neveztek, mivel a csíraképes SZEM kemény BURÁban rejtőzött. RoMBuSZ – SZeMBuRa szóváz: R-M-B-SZ – SZ-M-B-R Valaminek két oldala a középtengely két oldalán SZEMre azonos MÉRET, MÉRTÉK. SZiMMeTRiKuS – SZeMMéRTéKeS hangváz: SZ-M-M-T-R-K-S – SZ-M-M-R-T-K-S A SZKARABEUSZ ganéjgalacsin görgető bogár, tehát SZARBA KÚSZ. SZKaRaBeuSZ – SZaRBaKúSZ hangváz: SZ-K-R-B-SZ – SZ-R-B-K-SZ Ja, hogy ezek véletlen egyezések a hivatásos nyelvészet szerint? De van közel ezer hasonló. Aki ért a matematikához, az ismeri a véletleneknek a valószínűségszámítás szerinti előfordulási esélyeit.