HABITUS

HABITUS – Lelkialkat. Érzület, magatartás. Külső megjelenés. Jellegzetes alaki jegyek összessége. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A HABITUS H.B – B.H gyökből indul: HaB – BaH (b > p > f: puh). A HAB H hangja a belső érzelmi összesség H tünetét megjelenítő.
A H hang takarót, védelmet is jelent. Az AB kerekség, az AB ÁBra, ARCulat – külső megmutatkozási jellemzők összessége egy körön belül Olyan kör, amelyen belül érvényesülnek a sajátos felismerhetőségi jegyek összességére vonatkozó jellemzők. Ez lehet épített környezet, lakótér (habit), élethely, öltözet, viselkedési, életviteli forma stb. összessége. Jellemzője lehet egyénnek, közösségnek, népcsoportnak, nemzetnek. A HABITUS – bár latin nyelvben volt használatos – ősmag(yar)-nyelvi gyökre épülő. Onnan is tudható, hogy a HABITUSt érintő történések, azok következményei e gyökkel magyarul megjeleníthetők. A HABITUS megbontására tett kísérlet, HÁBorításnak minősül, sőt – közösség esetén – HÁBorús tettnek is nevezhető. Ezt a Trianon miatt az anyaországtól leszakadt magyarsággal lehetne példázni. Több mint kilencven éve az élethelyüket (habitat) BITorló hatalmak nem HABoznak, ha a rABul (abroncs) ejtett nép (ábrák, arcok – emberek) HABITUSát (jellemzőinek teljes összességét) kell támadni. Állandóan HÁBorítják HEBehurgya tetteikkel intézkedéseikkel: megváltoztatni akarják sajátos felismerhetőségi külső jegyeinek összességét, élethelyére (habit) vonatkozó jellemzőit, sőt már belső, lelki érzelmi összességét (h tüneteit) is célozzák. Ezek megőrzésére mindennapi küzdelmet (háború) kénytelen folytatni, egyénenként és közösségként egyaránt.