H hang

A H oly hang, amelyet nem a hangszál képez. Csak a hangszálak közt átsuHanó levegő hangja, a leHelő torokhang hallszik. Inkább a vele együtt kiejtett á hang rezzenti meg a hangszálat. Egyes nyelvészek szerint, nem teljes értékű mássalhangzó. Oly hang, amellyel legbelső önmagunkat adjuk. Mélyről jön, a mellkas közepéből, a lelki, szívbeli érzelmek, indulatok – a jó vagy rossz hangulat fészke közeléből. Ezért nevezem az ilyen jelenségeket a továbbiakban h tünetnek. A mélyről jövő érzelmek, indulatok „legilletékesebb” kifejezője. A H hanggal kezdődő gyökök a H hang létrejöttének szellemiségéből indulnak ki.

Visszaborzadási hang is: hú, húh, huj, húhú, uhú, hőkölést kifejező.

A H hangot a CzF Szótár kedélyhangként is jelöli. Szívből fakadó vidámság: ha-ha-ha, hahota, hejhaj, hejehuja, hahó. Biztatószó, idetartozik a svédek labdarúgó mérkőzéseken kiáltott: heja, heja bekiáltása, vagy a rosszemlékű ruszki csatakiáltás: hurrá, de a mi hajrá szavunk is, amely két szó: hajts rá összetétele. A magyar hadak Európa-szerte rettegett csatakiáltása Anonymus szerint: huj-huj-hajrá!

A HA gyök cselekvést jelentő bővítményeiben mögöttesen a kéz, a cselekvő kar értelme is megbújik. Az ősnyelvben a HÓN gyök kart jelent, védelmező, takaró kar, de a mai magyar nyelvben nem használjuk így, csak az alatti részt nevezzük meg: HÓNalj. Innen a germán, angolszász nyelvek handkéz szavai.

A H hang a lefelé süllyedést jelentő szavak kulcshangja. Például: hever, hideg, hiba, hull, hal, hál, halál, hülye stb. A h hang a hi gyök a hiány fogalmát kifejező alapszó: v, jú, r stb.

A H hang több értelmet visz be a szavakba. Egy felsorolás a teljesség igénye nélkül:

LEVEGŐ, VÍZ: doH, (Hodály doHa), liHeg, HuHog, Huzat, Hang, Habog, Hadar, sóHaj, óHaj, Hideg, Hüd, Hab, zuHany

KÖR, GÖRbület: Habar, Hab, Haboz, Hajló, Hajó, Horgas, HóriHorgas, Hágó, Hajnal, Haj, Hajlat, Hajlék,

TAKARás, VÉDelem: Ház, Híd, ottHon, Hely, Heppen, Heveder, Here, Hatalom, Haj, Háj, Hajlék, Hodály, Hó, Hal, Halál, Hulla, Homály, Homok, Hurok, Hón (kar), Hombár, Hamu, Hím, Hímez, méH, Hüvely, Hab, Haboz, felHő, Háló, Hályog, Hám, Harisnya, Harmat

BENSŐből (kedély, indulat): Ha-Ha-Ha, Hipp-Hopp, Húr, Hurrá, Hála, Hűség, Hódolat, Hág, Hatalom, Heves, Harag, Háború, düH, Hőbörgés, Hadakozás, sóHaj, óHaj, doH, liHeg, HuHog, Hang, Habog, Hadar, Haboz, Hajló,

TÁV, SZINT (magasság, mélység, űr): Har (Hegy), Hágó, Hóriás, Hideg, Hibbant, Hülye, Hiány, Híjú, Hiú, Halál, Hulla, Hiéna, HetedHét, Hosszú, Hajó, Hajnal, Halad, felHő, méH, Hüvely,

HELYjelölő: Ház, Híd, ottHon, Hely stb.

SÜLLYEDÉS, üresség: Hideg, Hibbant, Hülye, Hiány, Híjú, Hiú, Halál, Hulla

MÉLYSÉG (testi, érzelmi): méH, Hüvely, Hála, Hűség, Hódolat