GYULA

GYULA – A GYULA név a GY.L – L.GY gyökkel indul: GYuL – LáGY. A magyar megnevezések közt a GYULA, GYALA, GYALU mind tevékenység értelmű nevek. A GYULA név nem török eredetű, hiszen minden névadó jellemzője megtalálható, felsorolható a magyar nyelvben. Ha a GY hang DJ összetevőit vesszük, a GYULA, mint hadvezér hadba inDULÓ, lóDULÓ, mozDULÓ. A hadviselés DULAkodás. Ugyanakkor a DU gyök nagy mennyiséget jelent DUna, DUzzad stb. Ez a hadra is jellemző. A GYULA a hadak vezéri tisztét viselve, sok ember fölött rendelkezett. A GYU ősgyökből induló GYÚr, a tömörít, GYŰjt értelmet is takarja. Ugyanakkor a GYÚL bővítményeiből következtetve, mint hadvezérnek a harci kedvre GYÚjtás, GYULLAsztás, hevítés is alapvető feladata volt. Némely helységnevek kötődnek a névadóhoz is: Gyula, Gyalakuta, Gyalu. Mario Alinei professzor az Ősi kapocs című könyvében az etruszk ZILA névvel társítja. Az L hangcsoport – ULA – a gyÜLÉs, indULÁs, védELEm, nyargALÓ, dÚLÓ és más szavakban. A szó fordítva: GYU-LA – LA-GYU, azaz érdekes ellenpélda: LÁGYUl. De hát a GYULA is ember volt. Férfinévként elemezve: GYULA, az érte lángra GYULÓ, női szívektől viszonthatásként szintén elláGYULÓ. GYULA is lángra GYÚLA a szépség látványától, hiszen szereti a szépet, és tud szépet alkotni. A szép nők közelségétől elláGYUL, a női szívek lángra GYULLAsztása is kellemes feladat számára.