GYULA

GYULA – A GYULA* név GY.L – L.GY gyökből indul: GYuL – LáGY. A szó ómagyar ősnyelvi eredetű. Ha a GY hang DJ összetevőit vesszük, a GYULA, mint hadvezér hadba inDULÓ, lóDULÓ, mozDULÓ. A hadviselés DULAkodás. Ugyanakkor a DU gyök nagy mennyiséget jelent DUna, DUzzad stb. Ez a hadra is jellemző. A GYULA sok ember fölött rendelkezett. A GYU ősgyökből induló GYÚr, a tömörít, GYŰjt értelmet is takarja. Ugyanakkor a GYÚL bővítményeiből következtetve, mint hadvezérnek a harci kedvre GYÚjtás, GYULLAsztás, hevítés is alapvető feladata volt. Az L hangcsoport – ULA – a gyÜLÉs, indULÁs, védELEm, nyargALÓ, ÖLŐ, dÚLÓ és más szavakban. A szó fordítva: GYU-LA – LA-GYU, azaz érdekes ellentétet kifejező: LÁGYul. GYÚL >< LÁGY, erőre, lángra GYÚL, majd elLÁGYul, elláGYUL. De hát a GYULA is ember volt. Mind a rangot jelentő szó, mind az ebből kialakult személynév ómagyar ősnyelvi eredetű, a török nyelvek megörökölték. A névre csak a mai magyar nyelven van teljes, átfogó magyarázat. /*/ Iulius Caesar a történelmi leírások szerint a Iulia gensből származott. Feltételezhető, hogy etruszk Gyula törzs volt az alap, hisz a Caesar – Kajszár személynév is ősnyelvi értelmű.