GYEHENNA

GYEHENNA – Pokol, Kárhozat. [A hivatásos nyelvészet szerint: nk: latin < görög < héber] A GYEHENNA, szó a GY.H – H.GY gyökből induló: GYEH – HEGY. Az ősnyelv kifejező képessége egyedülálló. Ugyanazokkal a hangokkal megjeleníti az ellentéteket. Minden HEGYnek völgye, azaz GYEHe van. A HEGY – GYEH végletpárhoz hasonló a GYÖLV – VÖLGY. Erről a völgy címszónál. A GYUHa az ősnyelven belső űr, üresség. Aki GYOHonik (gyónik), kiadja benső, mélyen rejtett bűneit. A GYEHENNA, mint megsemmisülés völgye, csak jelképesen pokol, kárhozat jelentésű. A CzF Szótár a GYUHA címszónál: […] .„1) Gyomor, belek, jonhó. Pokol a gyuhád, beh sokat eszel. Teli van a gyuhája.” A GYEH tehát egy mély völgy volt Szálom (Szállásom) város mellett, amelynek valaha Melkisédek volt a királya, s akinek Ábrahám tizedet adott javaiból, mivel védelmébe fogadta. Az egész körüllevő földrész az eredeti teremtés ősnyelvét beszélte, így minden megnevezés azon adatott. A GYEH, a néhol meredek falú, mélyedés, völgy volt az ősnyelven. Ez a völgy – GYEH egy időben Hinom fia birtokában volt, így nevezték Ben (fiú) Hinom völGYÉ(h)nek is: Hinom GYEHe, amely összevonva: GYEHINOM. Ez később a nyelv módosulásával változott GYEHENNA alakra. Mivel azon a vidéken ómagyar ősnyelvű* nép élt, a megnevezések tőlük maradtak fenn, hisz a zsidók is e nyelvet beszélték a kezdetek idején. A H hangcsoport – EHE – völgybe, szakadékba zUHAn, de lehet bűzvonatkozású is a dOHOs szóban. A H.N – N.H gyök: HeN – NiH, a NIHil, nemlét (nihil – sehol, a bibliai seol, sehollét). Az N hangcsoport – ENA – a gONOsz, kONOk, bŰNÖs szavakban. A GYEHENNA a város határán kívül volt. Lehetett egyféle Taigetosz, csak ide nem élve dobták a kitaszítottat. A Taigetosz, TajGYEHtosz HEGYségnek is meredek mélységei, szurdokvölgyei, GYEHei, völGYEHi vannak. A GYEhenna volt a város GYEPűje, ahol a döglött állatokat, hullákat a GYEPmester leGYEPálta. A babiloni fogságig a zsidók az ősnyelvet beszélték. Tehát a szó elemei mai magyar nyelven elemezhetők.

/*/ E nyelven adatott még a Tábor hegy, Megiddó hegy és folyó, Hebron, Sion, hegyek, Gáza, Golgota, Jerikó, Damaszkusz, Arad, Názáreth, a Kison, Kidron, Jordán folyók és mások nevei.