GYÁRT

GYÁRT – Iparcikket gyárilag készít. Kisipari úton rendszeresen készít valamit. [A hivatalos nyelvészet szerint: török] A GYÁRT GY.R – R.GY gyök: GYáR – RaGY (gy > dj, j). A GYÁR és JÁR rokongyökök. Az GYÁRT, aki JÁRTas egy szakmában. A maGYAR szóban a GYÁRtási, alkotási, JÁRtassági készség is jelen van. A GYÁRtási folyamat: anyag és eszközök GYARolása. Aki GYÁRT, valamilyen TÁRGYat készít, s ha ad magára, RAGYogó minőséget GYÁRT, nem GYATRa darabokat. A GYáRT – TáRGY – GYaTRa hangváz: GY-R-T – T-R-GY – GY-T-R. Azonos hangok. Az RT hangcsoport – ÁRT/Ó – értelemadó: aki jÁRTAs egy elkészítési módban, az tud gyÁRTAni (djárt), ÉRTÉket előállítani. A gyÁRTÁsból nyeresége is van, ha pORTÉkáját elaDJa, így eREDményt ér el. De azt is elmondja, hogy egyes gyÁRTÁsi folyamatok ÁRTAlmasak az egészségre, kÁRTEvők a környezetre. Az RT páros, mint R.T – T.R alvógyök: RéT – TéR, TÖR, nem csak a GYÁRTáshoz szükséges TÉRről, hanem munkáról, elTÖRődésről, TÖRekedésről, minőségre TÖRekvésről is beszél. Magyar szó ez, hiszen minden eleme jelen van magyar szavak százaiban. RT – TR értelmi kapcsolat: aki gyáRT, éRTéket készít, nem gyaTRa, oTRomba TáRgyakat.