GYANTA

GYANTA – Némely növényből, különösen fenyőből szivárgó ragacsos, megszilárdulva üvegszerű anyag. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? latin < ? litván] A GYANTA a GY.N – N.GY gyök bővítménye: GYaN – NaGY. A GYAN – NAGY gyökfordítás a GYANta NAGYon* hasznos voltát kiemelő, mivel természetes hatóanyagként a fa sérüléseit is GYÓgyítja, de sok más felhasználási módja is vaGYON (van). A GYANTÁról a CzF Szótár így ír: „GYÁNTA, (alkalmasint am. gyap-ont-ó, gyap-ont-a, azaz gyulasztó; V. ö. GYAPONT; vagy pedig gyan gyöknek vétetvén, ekkor egészen megegyezik a latin cando igével; oroszul jantár) fn. tt. gyantát v. gyántát.” Kiem. K.S. Vagyis egyik névadó jellemzője a GYÚlékonysága. A CzF Szótár által idézett orosz jantár szóban is jelen van az ősnyelvi azonosító NT páros, a latin cando szóban t > d váltással szintén, tehát azok eredete is ősnyelvi ómagyar. Az NT hangcsoport – ANTA – szerepe a szavakban: a gyANTA ÖNTÖtt állapotban felületkezelésre használt. A fák gyANTÁja fONTOs gyógyító anyag azok sérülése esetén. De gyANTÁt mINTÁba, azaz formába is ÖNTEnek. A GYANTAbevonat fényt ad a felületnek. Az NT páros, mint alvó N.T – T.N gyök: NeT – TeN jelent sima NET felületet, amely a NED gyök d > t váltása nyomán alakult ki. A NED gyök a NEDves felület fénye simasága. A keNETtel kezelt felület: csillogó, sima, fényes. Az utódnyelvekben a TEN többnyire bőrfelületet jelent. A GYANTA megnevezése még az ősiségben történt, az egynyelvűség idején, az utódnyelvek megörökölték. NT – TN: a gyaNTa alkalmas világításra is szövéTNek helyett. /*/ Az Özönvíz előtt Noé, az általa épített bárka minden rését GYANTÁval tömítette. A bárka ajtajának teljes illeszkedési felületét egy GYANTAfélével rakta körül vastagon. Ez NAGY segítség volt a tökéletes szigetelésben. Amikor az északi és déli sarkokon beomlott az űrből érkező hatalmas jégtömeg, egyszerre irtózatos erejű szélvihar söpört végig a Földön, amely hatalmas erővel csapta be a bárka ajtaját, s tökéletesen vízhatlan zárást biztosított. Az addig a bárka körül vihorászó, heherésző, röherésző – a bárkába beköltözött Noét és családját – gúnyoló hitetlen tömegnek egy szempillantásra ajkára fagyott a vigyor.