GUBERNÁTOR – Kormányzó

Egy érdekes szó.
[A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A GUBERNÁTOR G.B – B.G gyökbővítmény: GuB – BoG. Olyan vezető, aki a hatalom KÚPjának csúcsán (kúp – gub) van, és rendszerének minden hatalmi szervezési szála a KÚP, GUB csúcsán az ő kezébe fut össze, abban összpontosul. A B hangcsoport – UBE – hatalmat összesítő értelmű a tÁBOr, tOBOroz szavakban. Ilyen helyeken előállhat bÁBEli zűr, gUBAnc, tehát ÉBEren kell vigyázni a rendet. Némely gUBErnátor nÁBObi gazdagságot is elért a történelem folyamán. A BER gyök, amelyben jelen van az ER ősgyök, az ERő szó alapja, az ősmag(yar)-nyelvben férfi – emBER. De magasodást jelent a BÉRc szóban, rangot, hatalmat a BÁRó, BÍRó szavakban. Erős ösztöni testi indulatot, nemzési felmagasodást a BERbécs (kos) nevében. Erjedő erőt a BOR szóban. Mindent teljességgel takaró, befedő, BORító jelentésű a BŐR szóban. Az RN hangcsoport – ERNÁ – jelen van az akARNOk, zsARNOk szavakban. Az R.N – N.R gyök: ReN – NoR, hangjaiból erednek a RENd, RANg, valamint a RONt szavak is, amelyek a fogalomkör némely elemeit világítják meg. A TOR gyök körértelmű, a viTORla szóban a FORdulékonyságot,  hajtóerőt, itt viszont a báTORságot jelentené, de a laTOR szóban is jelen van! Ha külön szemléljük a GUBER-NÁTOR szó két fő elemét, a NÁTORról kiderül, hogy az is ősmag(yar)-nyelvi NÁDOR szó D > T hangváltással módosult szóalakja. Ez szintén kormányzót (királyi helyettes) jelentő magyar szó, amely a NAGYÚR értelmét is rejti. Tehát a GUBERNÁTOR szó bizonyíthatóan egészében ősmag(yar)-nyelvi elemekből épülő szó. Jelentése: GUB-BER-NÁTOR = (leg)FŐ(bb)-ERŐ NAGYURA. Egyetlen utódnyelv sem áll a saját lábán – így a latin sem –, és szóalkotásaiban csak a megörökölt gyökkészletből „gazdálkodhat”, annak ellenére, hogy azokat a gyököket saját nyelvén értelmezni nem tudja, alapvető jelentését nem ismeri.