GUBERNÁTOR, GUKKER

GUBERNÁTOR – Kormányzó.  
[A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] Olyan vezető, aki a hatalom KÚPjának CSÚCSán (kúp – gub) van, és rendszerének minden hatalmi szervezési szála a KÚP, GUB csúcsán az ő kezébe fut össze, abban összpontosul. A BER az ősmag(yar)-nyelvben férfit jelent (ember), amelyben jelen van az ER ősgyök, az ERő szó alapja. Az RN kötött mássalhangzó-páros jelen van az akaRNok, zsaRNok szavakban, de az R.N gyökből erednek a ReNd, RaNg, valamint a RoNt szavak is, amelyek a fogalomkör némely elemeit világítják meg. A TOR gyök körértelmű, és e szóban a FORdulékonyságot, báTORságot jelentené, ám ha külön szemléljük a GUBER-NÁTOR elemeit, a NÁTORról kiderül, hogy az is ősmag(yar)-nyelvi NÁDOR szó d > t hangváltással módosult szóalakja. Ez szintén kormányzót (királyi helyettes) jelentő magyar szó, amelynek valós jelentése NAGYÚR. Tehát a GUBERNÁTOR szó bizonyíthatóan egészében ősmag(yar)-nyelvi elemekből épülő szó. Jelentése: GUB-BER-NÁTOR = (leg)FŐ(bb)-ERŐ NAGYURA. Egyetlen utódnyelv sem áll a saját lábán – így a latin sem –, és szóalkotásaiban csak a megörökölt gyökkészletből „gazdálkodhat”, annak ellenére, hogy azokat a gyököket saját nyelvén értelmezni nem tudja, alapvető jelentését nem ismeri.  

GUKKER – Látcső. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A GUKKER, KUKKER, amely tulajdonképpen KUKKoló, leskelődő látóeszköz, az ősmag(yar)-nyelvi KUK gyökből eredő, a német nyelv által k > g módosulattal használt szóelem. A CzF Szótár a KUK gyökről: „Puszta hang, kettőztetett k-val: kukk. Ezt szokták mondani a dajkák a még szótalan csecsemőnek, midőn merőn néz. Jelent némaságot is, mert midőn így szólunk valakiről: azt sem mondta kukk! kukkot sem szólt, annyit tesz, hogy hallgatott, néma volt.” A KUKKolás általában feszült figyelemmel, néma csendben történik.  A GUKKER KER gyökszava KÖR jelentésű, a látcsővel KÖRülnéznek, KÖRülKUKKolnak, KUKKERolnak.