GRAND, GRÓF, GRUND

GRAND – Spanyol főnemes. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: spanyol] A GRAND G.R – R.G gyökből indul: GoR – RúG. A szó a magasra emelkedésről, nagyot uGRÁsról szól, valaki nagyot uGRÁND a társadalmi ranglétrán. A GR és ND páros együttes jelenléte erős bizonyíték az ősmag(yar)-nyelvi eredetre. A GRAND szó jelentése: nagy, és nemcsak a spanyol nyelvben.
Tehát magasra uGRAND, a felemelkedés e hasonlata nyomán kialakult ősmag(yar)-nyelvi szó. Vagyis a GRANd – RANG lett. Később az utódnyelvek egy részében ezt az értelmet képviselte: GRAND = nagyság, magas RANG. A spanyol nyelvben nem ez az egyetlen ősmag(yar)-nyelvi vonatkozású, társadalmi RANGot leíró kifejezés. A spanyol népnév, hidalgó és mások is. De e szavakra is csak magyarul van átfogó magyarázat. Spanyolul vérszegény vagy semmilyen. Bővebben a spanyol és hidalgó címszavaknál.

GRÓF – A bárónál eggyel magasabb rangú főnemes. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A GRÓF szó a G.R – R.G gyök: GöR – RöG, és az R.F – F.R gyök bővítménye: RóF – FoR (f > v: rov). A GRÓFság egyféle társadalmi rang, oly embert tüntettek ki vele, akinek uralkodója, nemzete irányában való jótettei mélyen beíródtak, beRÓVódtak a köztudatba. Vagyis tettei leGmélyebben ROVottak, leGROVottabbak, leGRAFáltabbak az emlékezés elméleti márványlapján. Az alap itt is az ősmag(yar)-nyelvben keresendő. Lásd még a grafika címszót. A FOR gyök jelentése: alkotó erő, amely FORmál, alakít, létrehoz. Ha továbbvisszük: FORG. Azaz, népe közt annak érdekében FORGolódó. Nekünk voltak ilyen ügyekben FORGolódó GRÓFjaink (forg – gróf). Az egyiptomi FÁRaó címmel egyeztethető, hiszen az erőt jelentő F.R – R.F gyök mindkettőben jelen van: gRÓF – FÁRaó. Mindkettő URalkodói erőt képvisel. Ha a BÁRÓ ősmag(yar)-nyelvi szó – már pedig az –, akkor a GRÓF is. Mi a mondanivalója a német GRAF szónak német bontásban, elemzésben? Mert ha német eredetű a szó, akkor bőséges magyarázatnak is lennie kell rá abban a nyelvben! GRUND – Beépítetlen városi telek. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német]

A GRUND szó alapja az G.R – R.G gyök: GöR – Rög. Kezdjük azzal: ha a német nyelvben alakult volna ki a GRUND szó, akkor érvényes az a szabály, hogy nem alkothatott másképp szavakat csak a rendelkezésére álló ősmag-nyelvi gyökökből, mivel nincs más szóalkotó elem egyetlen földi nyelv részére sem, csak az eredeti ősi gyökszavak! A GRUND szó két kötött mássalhangzó-párost tartalmaz, amelyek kibontható alvógyökök, és a kifejezést érthetőbbé tevő jellemzőket rejtenek magukban. A GR páros G hangja végletek kifejezője: Gördül és Gátol. Az R eRő, pöRgés. Jelenléte meghatározó az aGRár, m/aGRár szóban, de a játékossághoz, uGRáláshoz is van köze. Ez inkább az uGRáNDozó szóból tűnik ki. A szó tengelyében levő U hang alacsony szint: kÚszó, Úszó, ez esetben talán üres hasznavehetetlenség állapotát jelenti. A GRUnd és az UGaR szó háttéri értelme egyezik, és alkotó hangjaik is némiképp. A G.R – R.G gyök: GöR – RöG vagy GuR – RúG, a GRUNDon folyó munka vagy játék jellemzőit villantja fel. Ha termesztenek rajta, akkor a GÖRöngy – RÖG, ha játszótér, akkor GURul –RÚG. A szó tengelyében a RUN, R.N – N.R gyök egyik változata. A gyök minkét véglet kifejezője. Kifejezheti a magas szintű, minőségű RANgos állapotot, de a leRONtott erkölcsiséget, a RINgyóvá süllyedést is. A RENdet, de a RONda állapotot is. Leírható vele a szépen RÁNcokba vasalt ruha, de a RONgy is. Így a gRUNd lehet terméketlen göRÖNgy, maGáRa hagyott, RONda, UGaRolt, maGRa váró terület, de de RANgos (rang – gran), GRANdiózus tervek véghezvitelére alkalmas hely is. A szózáró ND páros egyik alkotó hangja a rejtelmes zöngéjű N, a másik a D hang, amely végletek hangja – váD<–>véD –, ám a köztük levő téren is iDe-oDa mozog, bevág a vélemények közé: De. Az ND a gruND szóban jelentheti a cseND állaNDóságát, de az iNDulásra várakozást is. A GRUND – ha elhagyatott – roNDán néz ki. Ám az üres telekkel a jöveNDőben lehet valamilyen száNDéka tulajdonosának, nem állaNDó ez az állapot. Előbb vagy utóbb beleNDül valamilyen tevékenység rajta. Addig a vakoND az úr, vagy fickáNDoznak rajta a gruND cseNDjét megtörő játszadozó gyerekek. Az N.D – D.N gyök: NaD – DoN, a vele alkotható szavakban érinti az ugaron fekvő GRUNDok némely jellemzőjét. Az ilyen terület lehet DONcs mocsár, NEDves, NÁDas, vagy beGYOMosodott (d > gy, n > m: don > dom – gyom ) NADragulyával benőtt hely. Nos, lehet próbálkozni a GRUND szó német nyelvi vonatkozásaiban, a fentiekben leírt értelmi összhang keresésével. Magyarázatot keresni a szót alkotó hangok, hangcsoportok kialakulására. Milyen értelmet rejtenek ott a GR páros által képviselt G.R – R.G gyök, továbbá a RUN gyök, majd a szózáró ND páros és a benne rejlő N.D – D.N gyökszó? Ha ez átfogóan, teljes értelmi adattárával megvan, nos, akkor lehet beszélni eredeti német szóról!