GONG, GONOSZ, GORILLA, GOROMBA

GONG – Jeladásra használt, ütésre megkonduló, felfüggesztett fémkorong. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol < maláj] A GONG G.N – N.G gyökből indul: GoN – NoG. A GONG az ütéstől iNOG. A GONG szónak a GO ősgyökből, a GON elvont gyökből indulása a többi hangelemtől való elhajlását, elütését jelenti, mivel a GON gyökben jelen van az elcsavarodás értelme is.

A GONG szó ősmag(yar)-nyelvi és haNGvonatkozású. Az N hanggal képződő ősgyökök folyamatok leírói. A G hanghatást megjelenítő is. Az NG páros a haNG végcseNGője. Az NG párossal kialakuló értelemadó hangnyalábok: kONGÓ, bONGÓ, dONGÓ, INGÓ stb. Itt csökevényesen van jelen: gONG.   Nézzük jelenlétét, elvitathatatlanul magyar eredetű, hanghatást kifejező szavakban: bONG,  dONG, jajONG, kONG, zajONG, zsibONG, zsONG stb. Az NG azt jelenti, hogy a hanghatás még sokáig fennáll. A zeNe, éNek, daNa N hangjával képződő ősgyökök haNgfolyamat leírói, amelyet csak a D hang zárhat le. Azaz a zöngés G elmúlása után beáll a cseND. Bizony, a GONG ősmag(yar)-nyelvi eredetű a szó, amelyet megörököltek az utódnyelvek.   GONOSZ – Aki, ami hajlamánál fogva szokott másoknak ártani, kárt okozni. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A GONOSZ szó is a G.N – N.G gyökből indul: GoN – NoG. E szó alapja is a GON gyök, az elhajlás értelmével. A GONOSZ elKONdorodik a jó irányból. A GO jelenséggel is találkozunk: GO-N OSZ, vagyis az elme jó irányú GONdolatmenetére Nehezedő, azt megOSZtó, felkavaró, rOSSZ irányba terelő tényező (gon/r/osz). A CzF Szótár így ír: „Értelme am. szándékosan vagy belső ingernél, ösztönnél fogva ártani, sérteni kivánó vagy valósággal ártó, sértő. […] Az erkölcsi ért. vett rosz szónak nagyobb fokozatát jelenti.” kiem. K.S. Mintha valaki a háttérből, ösztönökre hatva, GONOSZságra NOSZOGatna (go-nosz – nosz-og). A szó minden eleme érthető és magyarázható magyarul.  

GORILLA – Hatalmas testű, emberszabású afrikai majom. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög < afrikai] A GORILLA név a G.R – R.G gyökből indul: GoR – RoG (k > g: korom). A GORILLA, mint minden állat, még az egynyelvűség idején kapta nevét. A GOR gyök egyik jelentése: fekete (k > g, korom), de az OR gyök hatalmas méretet is jelent (óriás). A hímek KOponyáján, a GOn levő dudOR is névadó jellemző. Ránézésre GORomba állatnak tűnő, bár nem az. Az ILLA jellegzetes ősmag(yar)-nyelvi értelemadó hangnyaláb, amely érzékekre hatást fejez ki: vILLAn, hALLAt, ILLAt, ILLET. A CzF Szótár szerint: „elvont törzsök, melyből illan, illant, illog stb. származtak, s jelent folytonos vagy gyors, könnyü mozgást, sietést, szökést.” 

Ugyanakkor az ILLEszkedés, összhang is. Mindkettő ILLIk a GORILLÁra. „Előszeretettel tartózkodnak az emberi települések és megművelt területek közelében kiirtott esőerdők helyén növő bozótosban, mivel ott a sűrűbb aljnövényzetben több a táplálék. Természetes ellenségük nincs […]” http://hu.wikipedia.org/wiki/Gorilla Az emberek közelében megvILLAnó jelenlétük, elILLAnó távozásuk is lehet egyik névadó jellemző. A kifejlett állatok nem másznak fára, de a kölykök ott ILLEgetik magukat.  

GOROMBA – Másokkal való érintkezésben durva, kíméletlen, modortalan. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A GOROMBA a G.R – R.G gyökből indul: GoR – RúG. A GO (gondolat, koponya) itt is elmevonatkozású, azaz minden a fejből indul ki. A viselkedés – az örökletes tulajdonságok mellett – a kapott nevelés, a családi életképek nyomán az első életévekben az elmében tárolódó, követendőnek minősített minták függvénye. A viselkedésre vonatkozóan az OR gyök a meghatározó. A gORomba ember: mORcos, kORhely, bORús hangulatú, fORrongó stb. A GOROM fordításából kitetszik az ilyen ember egyik jellemzője: MOROG. Az MB az érzelmi töltetű M és a végletek bolondos B hangjának párosa. A szó tengelyében levő MB kötött mássalhangzó-páros körül létrejövő értelemadó hangnyalábbal alkotott szavak rendkívül ellentmondóak. Lehetne finom (viselkedésű), kedves, mint a nyíló bIMBÓ, szelíd, mint a galAMB, de e helyett bAMBÁn bÖMBÖl. Lehetne dorOMBOló, mint a kiscica, de inkább dörÖMBÖl. Vagy lehetne jÁMBOr, ám inkább durván tOMBOl. A goROMBA viselkedés lelki-érzelmi vagy testi-fizikai értelemben is ROMBA döntő hatású lehet. A BA ősgyök egyik jelentése nagy. A go-ROM-BA fordítva: BA-ROM, amely jelző találó a GOROMBA emberre. Ha valamely szláv nyelven ugyanilyen beszédes ez a kifejezés, akkor elhihető a szláv eredet. De kétségeim vannak!