GONDOLATOK A KÖZELJÖVŐRŐL

A ’90-es években jutott el a DNS kutatás a benne rejlő számítógépes program felfedezéséhez. 2000. június 26-án Clinton elnök üdvözölte azokat, akik elvégezték az emberi genom feltérképezését. E felfedezés Nobel-díjat érdemelt volna, ám ennek ellenére mély csend lett úrrá körülötte mind a mai napig. Ugyanis a kifejlődés elmélet őslevesben „kifőtt” sejtjébe nem lehetett belemagyarázni a hárommilliárd kódjelből álló számítógépes program minden irányítás nélküli kialakulását.

A „tudomány” – amit képtelen megmagyarázni – arról úgy hallgat, mint a sír.

Alább három vélemény a DNS számítógépes programjáról, közismert szaktekintélyektől:

 

BILL GATES: „A DNS olyan, mint egy számítógépes program, de sokkal, sokkal fejlettebb bármely valaha alkotott szoftvernél.”

 

LEONARD ADLEMAN: „A biológia és a számítógép-tudomány – élet és számítás – kapcsolódnak egymáshoz. Biztos vagyok benne, hogy a határfelületen sok felfedezni való vár arra, aki keresi ezeket.”

 

STEPHEN C. MEYER: „A DNS-kód részei ugyanolyan tulajdonságokkal, információs tartalommal rendelkeznek, mint a számítógépes kódok és a természetes nyelven leírt szövegek.”

 

Oly csodás szervi építmény a parányi sejt még parányibb DNS csavaros szalagján a maga hárommilliárd jegyű számítógépes programjával, ami a TEREMTŐ ISTEN létét, a TEREMTÉS TÉNYÉT támasztja alá, nem az őslevesben kifőtt, béna evolúciót, kifejlődés elméletet.

Az alábbiakról nem tud a közember, a média nem hirdeti öblös hangon. Ám attól még igaz, és lehet megfontolás tárgyaként kezelni:

 

Az ember Teremtője annak megteremtésekor összes sejtjei DNS csavaros szalagjára helyezte e hárommilliárd jelből, kódból álló számítógépes ütemtervet, programot, amely a test mindennemű életműködését, funkcióját irányítja.

A DNS a teremtés isteni titkát hordozza. Az örök életre tervezett emberi test felépítését, örökletes tulajdonságait tartalmazó, meghatározó működésszabályozó, fejlődési folyamatirányító, aprólékos pontosságú teremtői ütemterv. A DNS nem tartalmazza az öregedést és a halált, mivel nem volt betervezve, ez az édeni bűnbeesés utáni romlás következménye.

De beletáplálta a belső szervi önvédelmi képességet (immunitás), valamint szerzett sérülések kijavításának, öngyógyításának képességét is.

Az elveszített szervek, végtagok visszanövesztését nem. Elveszített, elhalt szerveinket visszanövesztő programutasítás a jövő helyreállítási terv része, ugyanígy a visszafiatalodás is.

Az ősiségtől elhaltak – fizikai testben új életre – feltámasztása is a teremtői számítógépben, mindennemű személyi jellemzőik tárolt adatai nyomán megy végbe.

 

E hárommilliárd kódból álló számítógépes ütemterv kívülről irányítható, javítható, újraírható. Ám, e hasznos változtatásokat, hibakód javításokat, csak az ember Teremtője vagy az általa megbízott fénytestű lény képes megtenni. Ez a magyarázata a prófétai korban és Jézus idején történt csodaszerű gyógyulásoknak.

A testi-szervi elváltozások, torzulások, hibakódjai, sejti rejtjelei kijavítása, hasonló a műszaki rendszerek számítógépes hibaelhárítási módozataihoz. A különbség – ez élő testen történik. A DNS csavaros fogazott létrába rejtett ütemterv átállítása folyamán.

 

Dr. Y. N. Harari – a földi új világrendet megalapítani kívánó hatalmi gépezet egyik szócsöve – viszont azt mondja, hogy ők képesek rontani az emberen a DNS programba belenyúlva. Jellemző rájuk, a rombolás már megy nekik.

Most nagyon készülnek erre. A hatalmas világszintű szurkálós, oltogató tervük ezt célozza!

A háttérben megbújó földi hatalmi erők, a pénzvilág urai egy ÚJ VILÁGRENDET akarnak létrehozni, távolról vezérelhető gépiesen engedelmeskedő embertípussal. E sátáni erők már az emberi faj egy részének kipusztítását, maradéknak pedig akarat nélküli ostoba robottá alakítását tervezik.

Az emberi történelem korszakos történelmi csomópont közvetlen közelébe érkezett.

A Teremtő Isten is – ősi ígérete szerint – egy teljesen ÚJ VILÁGRENDET szándékozik létrehozni. Az édeni bűneset után beindított megváltási időterve szerint hamarosan lép.

Nem világvége lesz, hanem a jelenlegi – élet-, ember és istenellenes – mocskos földi világrendet törli el nyomtalanul.

Az ő Új Rendjébe csak olyan juthat be, aki szerető szívű, és neki szabad akaratából engedelmeskedik, betartja rendelkezéseit, a SZERETET TÖRVÉNYE alapján.

Jó szívvel ez nem nehéz. A DNS létra bennünk van!

Lehet választani, a LÉT a TÉT!!!