GOND

Ősmag(yar)-nyelvi szavak
GOND – Nyugtalanító, nehezen megoldható kérdéssel való foglalkozás, az ezzel járó lelkiállapot.[A MÉKSz  szerint: ?] A gond szó felbontása nyomán megtudható, hogy a g, a go egy pont (lásd góc), egy alap, melyen rajta van a d – gon d.
A d ellentmondásos hang, és ez esetben az élet ellentmondásainak jó és rossz összességét jelenti, melyek ott kavarogva, teljes súllyal nehezednek a go-ra. Mi a go? A go g > k váltással ko, mely az ok, ész, elme helye. A gon (ránehezedve) van a d egész (egyik véglettől a másikig) kifejezési terjedelmével. Mondhatnánk: a gon dongnak a gondok. A Jeruzsálem melletti Koponya hegyének régies neve Golgota, mely magyar eredetű szó. Valószínű olyan hely volt, ahová gondolkodni, elmélyedni mentek föl valaha az ősmag(yar)nyelviek, mielőtt a zsidók elfoglalták tőlük a területet. Ezt az lg páros jelenléte igazolja. Jelentése: gondolkozó (gondolgozó), azaz g/ond/olgota, összevonva: Golgota, melyben kétszer van jelen a go tőszó. Tehát a d hang által képviselt végletek ellentmondásainak összessége terheli a go-t, az elmét. A benti tartalomra a gond szónak az nd kötött mássalhangzó párosa utal. Lásd még a fontos címszót az on gyökről.
FONTOS– Ami különös gondot, figyelmet érdemel. Ami valamiért nélkülözhetetlen. [a font szóból] A fontos szó akkor érthető meg, ha a fon-ról leválasztva az on gyök értelmét próbáljuk megtalálni. Az on gyök teremtőerőt is takar, gondolat, ondó fontosak, ezekből valami új keletkezik. Megfigyelhető mindhárom szónak a tengelye: gondolat, ondó, fontos. A gondolatban, ondóban rejlik a csíra. Lehetne fondos, ami alapvetőt jelent. Ez esetben a d hang t-re vált – fontos –, mert csak további tettek által lehet eredményes a gondolati vagy ondó csíra. Be kell következnie egy fontos eseménynek, mely elindítja az alkotási folyamatot. Ez a megtermékenyítés. Itt van a d > t váltás! 
Abban a pillanatban két valami összefonódik és egy új születésére van kilátás. A fontos két gyök összetétele. A tas, tás,… tos… gyöksor, tartalom tárolására alkalmas tárgy nevének szógyöke: tasak, táska. A gyök fordított alakjával is van példa rá: sut, mely rejtek, vagy sütő. Az elmében levő gondolati tartalom tárolása (tasakolása) kapcsolatos a fontos szóval. Néha mondják: valamit kisüt a fejében. Vagy: van elég sütnivalója. Ezek nem véletlen megnevezések.