GLÓBUSZ

Idegennek tűnő, ősmag(yar)-nyelvi eredetű szavak
GLÓBUSZ – A Föld, a földgolyó. Földgömb. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A GLÓBUSZ G.L – L.G gyök: GoL – LeG. A GLÓBUSZ a GOLYÓ, GOLÓ szóalak módosulata: GoLÓ – GLÓ. A BU, a B hangos ősgyökök jelentésében: nagy. Az USZ – meghaladhatatlan kiterjedés. E szóban A FÖLDnek a BOLYGÓ értelme is megbújik. A GoLÓBUSZ szó ősmag-nyelvű megalkotói tudtak a FÖLD nagy kiterjedéséről és az űrben ÚSZásáról, BOLyOnGásáról (golob – bolog). A szóvégi BUSZ nagy terjedelmű utazó alkalmatosság. A GLÓBUSZ is az. A szó jelen lehetett már az ógörög nyelvben. A latin nyelv az etruszkoktól örökölte meg. Megjegyzendő, hogy ÁZSIA nevű földrészről is tudták, hogy legnagyobb, ezért van a szóban az ÁZS értelemadó gyök, amely nagy, óriási, értékes jelentésű (bagázs, varázs, ázsió).