GÉNY, GÚNY

Értelemadó hangnyalábok a magyar nyelvben
GÉNY, GÚNY, minősítő hangnyaláb, mely beépül a szeGÉNY, GÚNY, GÚNYa, GENNY, GENYó, GANYé, ciGÁNY, poGÁNY és más szavakba. A leGÉNY szónak egyik jelentése: a LEG én vagyok. Ám a nagyszájú, hősködő haNYAG, NYEGle, vaGÁNYkodó nagyleGÉNYkedés már erkölcsi, értelmi szeGÉNYség. Ugyanakkor a GÉNY esetenként lehet jó oldali minősítő is: iGÉNYes, NYUGodt. Mivel az NY hang minősítőként váltható az NT párossal, így az utódnyelvekben annak segítségével találunk rá. Ezekben a nyelvekben is jelen vannak jó és rossz minősítőként. Például: aroGANt = fennhéjázó, GANgster = GONosztevő, GUANo = GANéj, GENtilesco = poGÁNY, melyek elítélők, de az inteliGENt, GENtlemen, GENeros már jó minősítés.