GÁTER

GÁTER (gatter) – Keretfűrész. [A hivatásos nyelvészet szerint: német] A GÁTER G.T – T.G gyökre épülő szó: GaT – TaG. A GATTER megnevezés, az eredeti magyar szónak német nyelvre módosult alakja. Eredeti ősi neve: GÁTER. GÁTER már az Özönvíz előtt volt, s ekkor – egynyelvűség lévén – német nyelvről nem beszélhetünk. A név még az ősnyelven kialakult, hiszen fát váGTak, TAGoltak, daraboltak már az Özönvíz előtt is, tehát már akkor kiÖTÖlték, feltalálták. Ám lehet próbálkozni német nyelvi elemzésben, a névadó jellemzők keresésével. A GAT – TAG gyökkel leírhatók a fűrésszel végzett más műveletek is. A fűrész a fának további növekedését GÁTló, megszaKITó (g > k), s vele apróbb részekre TAGolható a fa. A gőzgépek feltalálása előtt kizárólag vízi meghajtással* működött minden nagyüzemű GÁTER. A GÁTer a GÁTtal duzzasztott, megemelt vízszint zuhanó ERejét használta ki. E célból a GÁT fölött levő nagytömegű vízből zuhanni engedtek egy ÉRen elfolyó vízmennyiséget. Így a GÁTER a GÁT ERén elfolyó víz ERejét hasznosítja. Ez is névadó jellemző. A víz ERejének kihasználása végett épített GÁT a víz ERejét – a malmok után – GÁTERek működtetésére is használhatóvá tette. Ez bizonyítja, hogy a gabonaőrlés, lisztkészítés megelőzte a vízi meghajtású fűrészüzemek létét. Ezért nevezték régen a GÁTERt fűrészmalomnak, tulajdonosát fűrészmalom ácsnak. Feleletet ad német elemzésben a GATTER szó ezekre? Nem. A T hangcsoport – ÁTE – jelen van a pATAk, gÁTOl, zÁTOny, mATAt, ÖTÖl, hATOl, bÜTÜl szavakban. A T.R – R.T gyök: TeR – RéT a TERít, RÉTegel szavakban a fűrésszel RÉTegekre vágott, szétTERíthető deszkákra utal. A RÉTegekre vágott tőke anyagát szétTERítik száradni. A TER gyök jelent még TERmelőt, TERmelést, TÖRődést is. Ez utóbbinak a munkában való elTÖRődés, FÁRadtság, FÁRadozás (t > f) értelme is van. A fűrészáru esetében a TÁRolás is értendő alatta. A szó fordíthatósága: GÁTER – RÉTEG is bizonyíték, ez is magyar eredetű szóként azonosítja. A GÁTER a tőkét, rönköt RÉTEGekre TAGoló gép. GÁTeR – RéTeG hangváz: G-T-R – R-T-G. A GÁTER szó alkotó hangjaival épülő német nyelvű szavak is ősnyelvi eredetűek, hiszen ómagyar ősnyelvi gyökből épülnek, és jelentésük, szerepük szerint illeszthetők a mai magyar nyelvbe: a Gate = kapu, Gitter = rács, mindkettő GÁTolja a haladást, és legalább egyik oldalon TÁG a tér. Tehát azok sem a német nyelv sajátja, hanem ősnyelvi örökség. S hogy teljes legyen a kép: a DESZKA sem szláv szó, mert mi a DESZKA? A DESZKA a GáTeR munkája nyomán DESZKElt, azaz szétnyitott, RéTeGekre SZAKADó tőke. DeSZKa – SZaKaD hangváz: D-SZ-K – SZ-K-D. Ez akkor is igaz, ha az akadémiai nyelvészet megszakad a fájdalomtól. /*/ Gyerekkoromban többnyire vízüzemű GÁTERek voltak Székelyföldön.