GARMADA

GARMADA – Gabonával kapcsolatos nagy halom, kupac. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A GARMADA szintén G.R – R.G gyökből induló szó: GaR – RaG (g >k: rak)  A GARMADA kör alakú nagy csomó (gar, gör, gur), egymás fölé RAKott anyagokból, elemekből képzett halom. Az RM hangcsoport – ARMA – a fORMA, tERMEt szavakban utal fizikai test alakzatra. A föld gyARMOlása (haszonkereső megmunkálása) nyomán tERMEtt, tERMEsztett tERMÉnyt is gARMAdába rakták. De gARMAdába rakható a tÖRMElék is. Az RM páros, mint alvó R.M – M.R gyök: RáM – MeR hangjaival alkotható a RÁMa, azaz keret vagy MEReklye – kisebb szénacsomó – szavak. De jelen van a ROM (összeomlott nagy épület), a háROM(szög, a garmada síkmértani alakja), teMÉRdek, MÉRhető, MÉRhetetlen, MERész és más szavakban is. Az M.D – D.M gyök: MaD – DoM hangjai MAGasodást (d > g)  jelentenek a levegőbe emelkedő MADár nevében. A MÓDos ember MAGas házat épít, MAGas asztagot, kazlat rak. A DOMb is kiemelkedő, a DÓM MAGas épület. A garMADa MAGasodó halom. Egyik szófordítás nyomán: DAGarma, amely a DAG gyökben anyagok vasTAG csomóba tömörülését leíró, ilyen az aszTAG. A D hangcsoport – ADA – a magasODÁst, emelkEDÉst, de valakinek osztályrészül jutott ADAgját is jelentheti. Lehet keresni az összes szláv nyelvekben a szóképződés névadó jellemzőit, a szó kialakulásának módját, de az összesben sem található ilyen átfogó magyarázat, mivel ez csak a nyelvi titkok magyarázó nyelvében, az eredeti ősi nyelv mai egyenes ági utódjában, a magyar nyelvben lelhető fel.