GARÁD

GARÁD – Felhányt földből és sövényből álló kerítés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A GARÁD szintén G.R – R.G gyökből induló szó: GaR – RaG. Ez bizonyosan körértelmű szó: GAR, gör, gur stb. magyar gyökök. Tehát beKERÍT a GARÁD, amely a GARÁzDa elleni véDelmet szolgálja. A GAR gör – RÖG a föld, a GA – ÁG ősgyök pedig az ÁGak, GAllyak, a sövény anyaga. Mindkét alkotó anyag megjelenítve a szóban. A névalkotó jellemzők mindegyike magyar ősgyök, gyök. A szóváz három hangja: G – Gát, R – eRő, D – véD világítja meg a szó mondanivalóját. Az R hangcsoport – ARÁ – a kERÍtéssel,. gARÁddal hatÁROlt. Védelmet jelent az ERŐd, ÁROk, kERÍtés szavakban. De kissé tovább menve, szélesítve: a PARAdicshon névben, valamint ARAd, vÁRAd, JERUzsálem, JERIkó városnevekben is. Az ÁD gyök tulajdonra is utaló: saját (tied, véd, véded). A hivatásos szótárírók valószínű a GRÁD szóra gondoltak, ám az is magyar eredetű. Ami magas azt át kell ugrani, mondhatjuk: átuGRÁD a kerítést. Ami egy fokkal magasabb az egy GRÁDiccsal feljebb van. A GArádICS szó rejti a CSI-GA-lépcső nevét. A várak -GRÁD utónevei: ViseGRÁD, BelGRÁD, NóGRÁD stb. sem szláv, hanem ősnyelvi eredetűek: magas GARÁDos, GRÁDos, nem átuGRÁnDozható, kerített, és magasan fekvő. Tehát sem a GRÁD, sem a GARÁD nem szláv, hanem ősnyelvi eredetű magyar szó.

GARAT – Szájüregnek a gége, nyelőcső felé folytatódó része. Malom tölcsérgarat. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A GARAT szintén G.R – R.G gyökből induló szó: GaR – RaG. A GARAT is a GAR, gör, gur körértelmű, ősnyelvi gyökcsalád származéka. Az R hangcsoport – ARA – a gARAt, tOROk, gURÍt, mOROg, hÖRÖg szavakban. Az R.T – T.R gyök: RaT – ToR, a TORok szóban. A TOROKban a GARAT. A GARAT – TARAG és g > k hangváltással – TOROK, amelyen leGÖRdül az étel, leGURítják a KORty bort. A KORTY – TYROK fordítás is érdekes eredményt mutat: TYoROK. Hol fut le a korty? A TyoROKon. A GaRaT – ToRoK hangváz: G-R-T – T-R-K. Nem szláv eredetű, hiszen minden eleme, azok értelmi kapcsolhatóságai magyarként minősítik.

Minden szófejtés megosztható, hogy minél szélesebb réteghez jusson el.