GABRIELLA a GÁBRIEL

GABRIELLA a GÁBRIEL* név női változata. A G.B – B.G gyökből indul: GaB – BúG. A nő magába GABalyítja a férfit, és ügyesen vagy ügyetlenül előidéz, bonyolít, megold GUBancokat. Negédesen BÚGó hangja kárpótolja a férfit mindezekért. A GABona szóban a termékeny, tápláló anya. A BR hangcsoport– ABRI – arculat, az ÁBRÁndozásra késztető, ABROncsként magához láncoló, kötő, szorító, és néha kiÁBRÁndítóan eltaszító nő. Az RB páros, mint B.R – R.B alvógyök: BoR – RoB, a férfi életébe beROBbanó nőiség mámorító BORa. Az IE kötött magánhangzó-páros a kIEs szóban a szépség, a sIEt szóban, a nőnek mindenben, mindenhol, mindenkivel szembeni azonnali akaratérvényesítési vágya. Az L hangcsoport – ELLA – az ILLAnó ILLAt, a bILLEgő kecses, nőies mozdULAtok, a megvILLAnó kedves mosoly, a kacér pILLAntások, a vele töltött édes pILLAnatok. GÁBRIEL – Hébernek mondják, holott a héber nyelv az írott történelem derekán alakult ki az ómagyar ősnyelvből. A GÁBRIEL név ősnyelven adott név, tehát nem héber. A G.B – B.G gyökből indul: GáB – BáG, a GABona szóban hasznos tápláló. A GABalyít szóban (le)bonyolít értelmű. Valamilyen ügyet, GUBancot megoldó, GÁBRIEL az őskorban küldöttként, hírvivőként jelenik meg minden esetben. A BR hangcsoport – ÁBRI – arculat, ÁBRA, összetartó erő: ABROncs, alkotó tevékenység: fABRIkál leírója. Az RB páros, mint B.R – R.B alvógyök: BoR – RoB, beROBbanó hirtelen, gyors megjelenés , de lehet eRő kifejezője is. Az IE kötött magánhangzó-páros a sIEt szóban gyorsaságot jelent. Az EL, ÉL, ÉLI, ÉLŐ = Isten. Vagy Isten ELőtt álló. A bibliai GÁBRIEL angyal, mint Isten küldöttje, ilyen helyzeteket, és ily módon oldott, old meg.