GÁBOR

GÁBOR – A GÁBOR név a G.B – B.G gyökből indul: GáB – BoG, a GABona szóban hasznos táplálót jelent. A GABonát az ősiségben BAGban, zsákban egy BOGban (csomóban) tárolták. A GABalyít szó: össze-, ki- (gabalyít) igekötővel össze- és lebonyolít értelmű. Valamilyen ügyet, GUBancot megoldó. Például: GÁBriel arkangyal az őskorban küldöttként, hírvivőként, egy adott ügyet lebonyolítóként jelenik meg minden esetben. A BOG gyök, érzelmi-anyagi gazdagságot jelent, akár a BOGát névben. A GÁ – KÁ gyök férfijellegű. Ez a név kicsinyítéséből is kitűnik: GaBIKA. A G és B hangok együtt GUBancos páros. Aki GUBancol (összekuszál), GABalyit (összebonyolít), a fordítottjára is képes. Családját ellátó férfiként, apaként jelenthetett GABona begyűjtőt is. A B hangcsoport – ÁBO – jelen van az erős oszlop, a zÁBÉ megnevezésében, az ÉBEr szóban. Hatással van másokra, képes tOBOrozni, tÁBOrba szállni egy ügy érdekében, mivel harcias sarABOló egyéniség, ha szükség. B.R – R.B gyök: BoR – RoB, a BOR eRőt adó ital. A BARbát szó az ősnyelven BARangoló bátor férfit jelentett. Továbbá: háBORúság, BORú, de ROBbanékony eRjedő eRőt is (forca, bor). GÁBOR lehet háBORGÓ természetű is. GáBoR – háBoRGó hangváz: G-B-R – h-B-R-G. Tehát az első GÁBOR: érzelmileg gazdag, GUBancos állapotokat, ügyeket GABalyító, zÁBÉkeménységű, ÉBEr emBER, aki BORongó, néha háBORgó ROBbanékonyságával, leleményességével – jó esetben – meg is oldotta azokat.