FUVAR

Ősmag(yar)-nyelvi szavak
FUVAR – Járműn bérért való áruszállítás. [A MÉKSz szerint: német] A szó a fuvallattal kapcsolatos. A fuvar szó társítható a fuvallat szóval, egy a gyök. Mivel áruról van szó (fuvar), annak egy régi megnevezése: portéka. Ez nem idegen kifejezés, hanem az ősi vándorkereskedelem idején keletkezett szó. Két szóból áll: por és téka. A por, szaporaságra, az áru bőségére utalhatott (meglehet a porlepte is, de rop törékeny is, a magyar szógyökök kifejező erejűek több irányba is), mely munka – ték eredménye. A port – szállítás, hord. A por a fuvallatot juttatja eszünkbe, mely szállítja, szórja a port, mondhatnánk: ráfuvall, és viszi. Ez is szállítás, forgalmazás, szórás. A spórát is így szórja a szél. Tehát a fuvar útján szórjuk a portékát a világban, akár a fuvallat a port. Hol itt a német elem?