FUTBALL

FUTBALL – Labdarúgás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol] A FUTBALL az F.T – T.F gyökből indul: FuT – TáF (f > v: táv). Az angol nyelv is az ősmag-nyelv gyermeke. Mi a FUTBALL? Oly LABdajáték, amelyet lábbal játsszanak. A láb a FUTás „eszköze” embernél, állatnál egyaránt. A BALL jelenti a LABdát, amelyet TÁVolra kell juttatni. Vagyis nyersfordításban: láblabda. A TB hangcsoport – UTBA* – az állandó terelést jelenti. A fUTBAllban a labda mindenkinek ÚTBAn van, mindenki belerúg. Az állandó mozgásban, ÚTBAn létét, lábbal fejjel terelését is jelenti. A TB páros, mint alvó T.B – B.T gyök: TéB – BoT. A FUTva űzött LABdát lábbal apró BOToló rúgásokkal, egyik lábról a másikra, azaz TÉBlábolva görgetik, juttatják célba. A LABDA szóban –, amely eredetileg LAPTA volt – jelen van az APTA hangcsoport, amely egyebek mellett feszességet is kifejez a szavakban. A LAPTA, LABDA keményre, feszesre kitömött gömb alakú, gurítható játékszer. Ma levegővel feszítik keményre. A CzF szótárban így ír: „LAB elvont gyök, melyből labda, és ennek származékai erednek; rokon, sőt azonos vele: lob, melyből a tájdivatos lobda, továbbá lobog, lobban származnak. Rokon vele leb is lebeg, lebben szókban, lib stb. Elvont értelme, könnyü sebes mozgás, milyen a labdáé és lobogó testeké. A latinban is a pila és pilum között a sebes repülést, illanást jelentő il az alapfogalom.” Kiem. K.S. Az angol szó az ősmag-nyelvi LOBda LABda fordított gyökszavát használja: LAB, LOB – BALL. Kiejtve: BOL. Így lett foot-BALL = LÁB-LABda, vagy FUTó-LABda. A szó ősmag(yar)-nyelvi elemekből épül fel. De a többi – e játékhoz köthető – szó is ősmag(yar)-nyelvi eredetre vezethető vissza, még akkor is, ha ők ezeket latin eredetű szavaknak mondják. A latin nyelv is az ősmagyarból ered. A touch line = tacsvonal, amely a csata (tacs – csat) színhelyének partvonala, a külső és belső tér érintővonala (vonal – lan = line). Amely labda a tacsvonalon kívül jut, az tácsba ment. A defender = f > v – védő, fedezet, a goal egyik jelentése cél..

*Egyetlen nyelv, egyetlen szavának egyetlen szóalkotó eleme sem vonható ki a magyar elemzés alól.