FÓKUSZ-ál(l)junk (meg) néhány szóra

FIZIKA – A mozgó anyag általánosságaival, alak, térfogat és halmazállapotbeli változásaival, törvényeivel foglalkozó tudomány. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A FIZIKA is ősmag(yar)-nyelvi eredetű szó. Mozgás, erő, méret, keménység.

A helyváltozás kifejezésére levő szavaink: IZeg-mozog, FÉSZkelődik, FESZeng, nyüzsög, FICánkol, SZÖKdel, IKlat. Az IZ, FESZ, FÉSZ, FIC, SZÖK, IK gyökök jelen vannak a FIZIKA szóban. A FIZIKA – mozgás és erőtan. Az erő ősmag(yar)-nyelvi megnevezése: Forca, a testek IZmai, azok IKlatása, azaz mozgása – F-IZ-IKA. Ezeket vette át az ősmag(yar)-nyelvből kialakuló ógörög nyelv.  

FÓKUSZ – Gyújtópont. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] Mi a FÓKUSZ? A FÓKUSZ oly pont, melyet FOKOZottan megvilágítanak az összeFOGott sugarak, azaz összeFOGott sugárnyaláb. Az összeFOGott fénynyaláb hegyes, és FOKOZott Fényerővel (f) egy meghatározott pontra, OKra mutató. Ez a FOKOZ szó torzult FOCUS alakra a latinban, ahol tüzest is jelent. Az OK fénynyílást, fénypontot jelentett az ősmag(yar)-nyelvben. De jelentett egy pontban égő tüzet is, melynek elhegyesedő lángnyelvei is FOK, ÉK alakúak. Ősmag(yar)-nyelvi gyökre épülő latin szó, ott kapott -usz végződést, mely a magyar -ás, -és, -os stb. képzőknek felel meg, például az éles, ékes, OKos esetében. Az éles elme is erőteljesen (f), FOKOZottan OKos, és ráirányítható – mai magyartalansággal: FÓKUSZálható – egy adott pontra.

FOLKLÓR – Szellemi, szóban élő néphagyomány. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol] Nem angol szó! A CzF Szótár gyökszótárhoz kell folyamodnunk, mely a FOL gyökről írja, íme: „FOL – FAL : FOLKA, FALKA, FOLU, FALU”, tehát a FOL tovább bővítve: FOLK, FOLKA, FALKA. Innen van a FOLK, mely nem is angol, nem is német, hanem ősmag(yar)-nyelvi szó. Az LK páros a nép (folk) aLKotó tehetségét jelzi. Többek közt az aLKot, aLKu, emeLKedő, leLKes, gondoLKodó szavakban utal erre. Az angol nyelv rengeteg ősmag(yar)-nyelvi gyökelemet tartalmaz, még abból az időből, amikor levált az anya-nyelvről. Aztán torzult és torzul ma is. Az angol nyelv sajátossága, hogy bármelyik idegen szót képes elnyelni. Az angol nyelvből vett szavak viszont úgy lógnak ki a magyar szövegből, mint a törött műláb.