FÖDERÁCIÓ, FEDERÁCIÓ

FÖDERÁCIÓ – Szövetség, szövetkezés. Államszövetség. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A FÖDERÁCIÓ F.D – D.F gyökbővítmény: FeD – DöF (f > v: véd – dav*). A D hangcsoport – ÖDE – a fEDÉl, fÖDÉl vÉDElme alatti csoportosulás, szervezŐDÉs értelmű. Ismerős mondás: ’Tető alá hoztak egy megállapODÁst, szövetséget.’ A D.R – R.D gyök: DuR – RuD hangjaival alkotható DURva, DARabos, RÚD szavakból ítélve keménységet mutató. A DER ellentmondó D hangja a véD-váD szellemét tükrözi, azaz önmaguk véDelmére, valakik támaDásai ellenében vagy megtámaDása DÖFése végett létrehozott szövetség. Az R hangcsoport – ERÁ – az ERŐ. Ha F > V hangváltással nézzük, így kitetszik a magyar nyelvi vonás: védERŐ > fedERŐ, gyökfordítással: döfERŐ. Ez lehet akár VÉDekezés okán visszadöfő ERŐ. Innen az utódnyelvi DEFENDER = védő (döfender, defender), védekező. A szóban levő C hang SZ értelmű (rokonhangok). Az R.SZ – SZ.R gyök: ReSZ – SZeR a szövetség, mint SZER(ződés), SZORzatilag magasabb hatékonyságát mutatja. A C hangcsoport – ÁCI – is inkább C > SZ váltással, az SZ hang kiterjedés, terjedelem, SZövevény értelmét viszi a szóba, ez benne rejlik a SZövetség megnevezésben is. Az ÁSZI hangcsoport a hatékony erőt jelenti a kártyák ÁSZA esetében is. Az IÓ kötött magánhangzó-páros eredeti jelentése: JÓ. Tehát a szó alkotóelemei magyar értelműek, és összességében is magyarázható a mai magyar nyelven. A latin nyelvnek nem voltak más kifejezési eszközei, csak a megörökölt ősnyelvi gyökök, hangcsoportok.
*A dák védvárak neveiben levő DAVA végződések VÉDElem jelentésűek: Ziridava, Tamaszidava, Arkidava, Piriboridava vagy Déva, Dévaványa. A fennmaradt dák kifejezések csak magyarul magyarázhatóak.