FIZIK – FSZIHÉ azaz test – lélek (érzelmi összesség)

FSZIHológia, akadémikusan: PSZIcHológia.

Mivel az ősnyelven kívül nem képződhetnek gyökök, mert minden gyök az ősnyelvből indul ki – az >ellentétek egyensúlya<, amely jellemzi az ősnyelvet a FiZiK – FSZiH szavak és a mögöttük rejlő értelem esetében is működik.

Ép testben ép lélek, ez a mondás nem latin eredetű, mert a latin kései hanghiányos, béna utódnyelve az ősnyelvnek. Ez ősnyelvi megfogalmazás volt, amit a latin nyelv megörökölt.

Az egészséges test, FIZIK megköveteli az egészséges lélek, FSZIHÉ létét. Így él az egyensúly.

A FiZ gyök a test, a FiZiK, az F erővel bíró IZmok Kemény összessége. A test erőtől IZzik. Ez mOZgatja az IZmokat. IZOM – MOZI. Az IZOM MOZIgatja a testet.

A FIZ gyök Z hangja váltható a pöSZe SZ hangra is.

SziSZiFusz, SzisziFUSZ (Sziszüphosz) a SZUFláját adta ki a nagy erőFESZítésben. Szerintem ezt a nevet a véghezvitt erőfeszítései nyomán kapta. Valami más neve volt előtte.

A SZUFla ősnyelven: lehelet, de érzelmi összességet is jelent.

Az FZ (FSZ) kötött mássalhangzó-páros, alvógyök a FZiH, FSZiH. Megjelenik a H hang.

A H hang a legbensőségesebb hang. Mélyről jön, az érzelmek, indulatok fészke, a szív mellől, a tüdőből. Nem a hangszálak képezik, hiszen a H leHeletHang. Képződésekor a hangszál meg sem rezdül. Csak a suHanás hallik.

H hanggal fejezzük ki a legbensőségesebb, indulat alapú szavainkat: óHaj, sóHaj, Haza, Hon, Hiúság stb. De a Háborgás, Háborodottság, Hazugság és mások is.

E jellemzője okán van jelen a test – FiZiK F-Z-F hangváza ellentételeként a léleknek is nevezett ősnyelvi FSZiHé szó F-SZ-H hangvázban. A Kemény K helyett a legHalványabb hangként, az érzelmi H hang.

A szó másik gyökszava a SZiH, és ha fordítom: HiSZ. A léleknek is mondott érzelmi összesség képes HISZni, azaz HINni (sz > n). De a HISZtéria is ebből az alapból indul.

Megjegyzendő: a mai magyar nyelvben nincs jelen e szó.