FELCSER

FELCSER – Gyógyítással is foglalkozó borbély. Tábori orvos, sebész. Némely országban: orvossegéd. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A FELCSER szó F.L – L.F gyökből képzett: FeL – LeF. A tengelyében levő LCS kötött mássalhangzó-páros, ősmag(yar)-nyelvi eredet igazolója. A befejező a CS.R – R.CS gyök: CSeR – ReCS. E szóalkotók külön elemzése segít a megértésben. Azt –, hogy a FEL gyök nem csak igekötőként van jelen – bizonyítja a szónak fordítás utáni értelme: FELCSER – cserfel. A CSERFELés: fecsegő, csevegő beszélgetés. Ez azt is kifejezi, hogy a SÉRülttel, beteggel szót kell váltani a kezelés idején, mert a kedves biztató beszéd élénkíti, segíti a gyógyulásban. A beteg: szervi, testi és ebből következően lelki SÉRült (recs). A fEL azt is jelenti, hogy EL, ÉL, ÉLI (Isten) is részt vesz a gyógyításban, fELCSERjedésben, hiszen öngyógyító, öngyógyuló, sejtépítő képességgel teremtette a testet, de a lelkiállapottól is függővé tette annak hatékonyságát. Az LCS, a Lenge Lágy, Lazító, daLoLó L, és a kapCSolatok, CSínyes CSinálmány, üdítő nedv loCCSanó CS hangjának párosa. Elemezve az LCS hangcsoport – ELCSE – jelenlétét a szavakban: bÖLCSEn, bÖLCSŐ, bOLCSÁt, erkÖLCSI, gyOLCS (hófehér), gyümÖLCSÖző, kÖLCSÖn, tÖLCSÉr stb. úgy tűnik, hogy a jó irányú, elmés megoldások értelmét képviseli. Az L.CS – CS.L gyök: LoCS – CSiL, a LOCSol, CSILlog, felüdítő értelműek. A kaLÁCS, kuLACS szavakban a táplálásról beszél. Összességében kellemesség értelmű. A CSER gyök jelenti a gyógyulást, SARjadást. A CzF Szótár a CSER gyökre ezt írja: „cserj, cserje, cserjes, cserjés, csereklye, cserény szóknak és származékaiknak, melyek a magok nemében kisebb sarjadozásu növényekre vonatkoznak, s ennélfogva rokonai: sereng (sarju), csir, csira, vastaghangon: sarj, sarjad.” A CSER az üde indulás értelmét viszi be a CSERmely szóba is, amely a kis forrásból kiCSORgó üdítő vízér neve. Összegzésként a FELCSER, amellett, hogy beavatkozása lehetett fájdalmas, mégis a gyógyítás, enyhítés kuLCSszerepét töltötte be. Mint orvossegéd (ma asszisztens), hozzáértő, SERény, a megfelelő időben segítő, odaadó szakszerű tevékenységével, kedves: CSERFELő, biztató, FELüdítő szavaival segíti az egészség helyreállítását, a testi-lelki SÉRült állapotból FELCSERjedést. A szó nem német eredetű, mivel minden szóalkotó eleme magyarul érthető, rengeteg más bokrosodó kapcsolattal. Minden szóeleme részvevő a kifejezés pontos értelmének kidomborításában.