FÁTUM, FÁTYOL, FATTYÚ

FÁTUM – Sors, végzet.  [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A FÁTUM az F.T – T.F gyökből indul: FáT – TáF. Ez F > V váltással FÁT – TÁV. A FÁTUM az én sorsom, azaz TÁVOM, ami még hátra van az életből, s ami előttem titok. A FÁT gyök az F > S váltással kialakuló S.T – T.S gyökből: Sát – TáS, válik érthetőbbé.

Az S.T gyök a SÁTor, SÖTét, SATíroz szavakban rejtett, eltakart, nem látható állapotot ír le. Fordítottja, a T.S szintén: TASak, TÁSka, TUSsol. Vagyis a FÁT jelentése: takart, rejtett, világosan nem felismerhető. De lehet visszatekintés is az eltelt TÁVra, ám a megtörtént végzetes események okai akkor is rejtettek maradnak. A T.M – M.T gyök: TuM – MoT a TÖMörült TÖMegnyi MOT, MOToszkálás, azaz MOZgás, esemény, amelyet az élet tartalmaz, felhalmoz. A latin nyelv megörökölte, mint az összes többit, ugyanis a magyar nyelvben még vannak e gyökből kialakuló szavak megközelítő jelentéstartalommal, és azok kötődése elválaszthatatlan értelmileg ettől.       

FÁTYOL – Selyemből vagy pamutból szőtt lenge, áttetsző, hálószerű szövet. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: vándorszó: …latin] A FÁTYOL az F.TY – TY.F gyökből eredő: FáTY – TYáF. A CzF Szótár szerint: „Hangra és értelemre rokon a patyol igével, melyből lett patyolat, s ugyanazon gyökű patyóka, patyókál szókkal.” A szó TY hangja mindenképp laza, löTYögő, fiTYegő valamit jelöl. Mint lágyító hang, a TY árnyalja, lágyítja a pattanó T hang erejét. A TY hang a fiTYulában a fiTYegést, a FÁTYOLban is, de mellette az áttetszőség lágyságát hivatott megjeleníteni. Megemlíthető példaként, hogy a KATTAN (jelentése: keményen pattan) gyengített alakja a k > g zöngétlen > zöngés hangváltással, és enyhített t > ty váltással: GATYA, amely a testen löTYögő – tehát nem egy pontosan helyére kattanó ruhadarab. A TY hang mindig könnyen elmozduló lazát jelent: lötyög, kotyog, fityeg, motyog stb. Állatok esetében: tyúk, kutya és más, össze-vissza céltalanul járkáló állat nevében. Ez utóbbi céltalan, kötetlen életmód a betyár TY hangjában is jelen van. A TY hang ugyanakkor védelmet is jelent a szavakban. Ilyenek, aTYa, báTYa, básTYa, gaTYa, kuTYa stb. 
A FÁTYOL értelmének könnyebb megértése, tágabb látókör kialakítása végett az F > S vagy F > B > P hangok váltása nyomán kialakuló gyököket kell figyelni. Az F > S váltás kemény T hangos  magyarázata a fátum címszónál látható. A B hanggal kialakuló BÁTY gyök védelmet jelent. A kicsinek a nagyobbik testvére, BÁTYja, védelmére van, úgymond eltakarja a bajok elől. A festékkel PATYmagolt felület eltakart. A FÁTYOL is véd némiképp, eltakar a kíváncsi tekintetek elől.  

FATTYÚ – Házasságon kívül született gyermek. Fiúgyermek. Legény. Növényen haszontalan, fölösleges hajtás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A FATTYÚ szó is az F.TY – TY.F gyökből eredő: FaTY – TYiF. A CzF Szótár két értelmezésre ad magyarázatot: „[…] eredetileg a faj gyökből, mintegy: fajató v. fajadzó) fn. tt. fattyút v. fattyat, tb. fattyúk v. fattyak. 1) Törvénytelen ágyból született gyermek, azaz, ki házasságon kivül, mintegy mellékesen lett. Fattyat vetni. Ez a leány már két fattyat vetett.” A másik: „Nem valódi, nem igazi, hamis ál. Fattyú érzelem. Fattyú gyémánt. Fattyú fülmile. Fattyú rozs. 2) Némely növénynek buján növő sarja, mellék-hajtása. Fattyú törökbúza, melyet korán ki szoktak tépni. Fattyú hajtások a fatőből. Fattyú ágak.” A könnyebb megértés végett vehetjük a FAT gyök F > V és a T > D zöngés – zöngétlen hangváltást, ez esetben FAT > VAD, azaz VADhaJtás, akár embernél vagy növénynél. A szóban a J hangnak volna szerepe: sarJ, haJtás: fatyJú, de ez a nyomatékkal ejtett TY hangba olvad. Így alakult ki a leértékelő FATTYÚ szó, amely a könnyed megvetés leFITYmáló szava, mint a FITYfák, vagy mint kutyának odavetett FÜTTYentés, de az ide-oda csúszkáló FITYma is. Ilyen FATTYÚhajtás sarjadékra úgy tekintettek, mint egy – a való világra csak úgy kiPÖTTYent nem kívánt, nem várt – gyerkőcre. (Pedig szegényke, nem tehetett róla.) Itt jön elő a fenti szavak magyarázatában levő gyökök értelme. A kis FATTYÚt szívesen elTUSsolták, SÖTétben vagy FÁTYol mögé rejtették volna, hogy senki ne tudjon róla. Nem volt védő BÁTY, csak az anya, aki szintén védelemre szorult.