FASIZMUS, FASISZTA

FASIZMUS – Az imperialista burzsoáziának a vad nacionalizmus (blablablabla…) tovább nem idézem a kommunista szöveget. Wikipédia: „A fasizmus ellenséges a liberális demokráciával, a szocializmussal, a kommunizmussal szemben. A fasiszta mozgalmak közös vonásai az állam fontosságának messzemenő hangsúlyozása.” Metapédia: „[…] az olasz fascio, latin fasces, azaz a köteg szóból, első értelmében az olasz nemzeti forradalmi mozgalom. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: olasz] A FASIZMUS az F.S – S.F gyök bővítménye: FaS – SáF. A FA ősgyökből induló szó. FAvesszők szoros kötege. Hasonlóan a FALANKSZ-hoz a FASIZMUS is tömöttség értelmű, olyan, ahová idegen elem nem férhet be. A FAS – SÁF fordításnál előjön a SÁF is, mint tömörítő, gyűjtőhely. Az S hangcsoport – ASI – jelenti a rÉSEket, hASAdékokat, amelyeket igyekszik kizárni a minél szorosabbra kötés által. A római FASCES is ezt szemléltette, a szoros kötegelést. A FAS, FACS gyökszó mindenképp ómagyar, ősnyelvi elem. A FACSar – CSAVar gondolatához is közel áll. Itt a hangváltások is szerepet kapnak. Az IZMUS jelentése: ESZME. A ZM hangcsoport – IZMU – az IZMOs, dorOZMA, rOZMÁr szavakban nyújt párhuzamot a keménységre. Minden IZMUs kemény kötődésű kíván lenni. A FASIZMUS jelképe a FAvesszők, szálak, szoros, hézagmentes, IZMOSan erősre összecsavart kötege. A Z.M – M.Z gyök: ZöM – MáZ (masz), az IZMUSok, ESZMÉk fent már említett ZÖMítő, MASZ-szív tartalmát jelenti, de a MASZatolást, a képmutató MÁZat is. A szóvégi M.S – S.M gyök: MuS – SuM, a SUMma, ZÖM, TÖMörség. A szó összetevő elemei mind ősnyelvi eredetűek. ZM – MZ: a fasiZMus neMZeti jelleMZő minden keveredni nem akaró népre.

FASISZTA – A fasizmushoz tartozó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: olasz] A FASISZTA szó F.S – S.F gyök bővítménye: FaS – SáF. A FASISZTA elv a FAj tISZTAságát megőrizni kívánó. Az SZT hangcsoport – ISZTA – a fasISZTA a tISZTAságot tartja fontosnak. Nincs szükség tISZTÁzatlan tartalmú csISZTÁra. Az ASZTAg szóban a szoros illeszkedést jelenti. Székelyföldön, de tán mindenhol, a szekerét fával megrakó ember körülCSAVarta lánccal a rakományt, majd megCSAPtatta, azaz szorosra tekerte a CSAPtatórúddal, hogy minél kisebb hézag legyen a fák közt. Ha e szempontból nézzük, akkor minden falusi ember FASISZTA, aki az erdőről fát hoz szekérrel. A római FASCES is ezt szemléltette, a szoros kötegelést. A FAS, FACS gyökszó mindenképp ómagyar, ősnyelvi elem, a TISZTA szintén. Akik ma Magyarországon állandóan FASISZTÁznak, nem ismerik a szó mondanivalóját, a fogalom lényegét. Magyarországon soha nem volt fasizmus. A magyar társadalomba minden elem befurakodhatott, volt köztük kiváló érték, de nagyon sok alja hulladék is. SZT – TSZ: a fasiSZTa elv ad az átteTSZő tiSZTaságra, az átláTSZó világos közállapotra.