FASISZTA

FASISZTAA fasizmushoz tartozó. [bérnyelvészet szerint: nk: olasz]

A FASISZTA szó F.S – S.F gyök bővítménye: FaS – SáF. A FASISZTA elvű politika a FAj tISZTAságát megőrizni kívánó.

A SÁF valamilyen tömörítő hely. Lehet olyan edény, amelybe a tiszta jövedelmet tárolják. Az eszezett változata: SZÉF. A SÁFár, ha jól végzi munkáját, hasznot hajt urának. Jó SÁFárja, jó SÉFje volt az egyiptomi fáraónak JÓSÉF, azaz JÓZSEF.

A FASISZTA szó TISZTAFÁS köteget jelent, olyant, amiben nincs semmilyen idegen elem belekeverve.

FaSiSZTa – TiSZTaFáS hangváz: F-S-SZ-T – T-SZ-T-F-S, azonos hanganyag.

Valószínű az ősi etruszk nyelvből jutott a latinba, jelentése nem változott, csak a szó alakja némiképp, de ma is érthető.

Az SZT hangcsoport – ISZTA – a fasISZTA a fajtISZTAságot tartja fontosnak. Nincs szüksége tISZTÁzatlan tartalmú csISZTAszerű idegenre. Az ASZTAg szóban is a szoros illeszkedést jelenti.

Székelyföldön, de tán mindenhol, a szekerét fával megrakó ember körülCSAVarta, FACSarta lánccal a FArakományt, majd megCSAPtatta, azaz szorosra tekerte a CSAPtatórúddal, hogy minél kisebb hézag legyen a fák közt. Ha e szempontból nézzük, akkor minden falusi ember FASISZTA, aki az erdőről fát hoz szekérrel?

A római FASCES is ezt szemléltette, a FA szorosra FACSart kötegelését. A FAS, FACS gyökszó mindenképp ómagyar ősnyelvi elem, a TISZTA szintén.

Akik ma Magyarországon állandóan FASZISZTÁznak, azt sem tudják, mit beszélnek, mert nem ismerik a szó mondanivalóját, a fogalom lényegét.

Magyarországon soha nem volt fasizmus! A magyar társadalomba minden elem befurakodhatott, volt köztük kiváló érték, de nagyon sok alja hulladék is.

Napjaink legFASZISZTÁbb állama Izrael, mert oda csak a FAJTISZTA zsidót fogadják be állampolgárként.

FaSiSZTa – FaJTiSZTa hangváz: F-S-SZ-T – F-J-T-SZ-T.

SZT – TSZ: a fasiSZTa elv ad az átteTSZő tiSZTaságra, az átláTSZó világos közállapotra.