FARM – GYARMAT

FARM – Amerikai mezőgazdasági üzem, (tanyaszerű) birtok. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol < francia] A FARM olyan gazdaság, mint a GYARMat, csak a méretek különböznek. A FA ősgyökből, annak FAR gyökszavából indul. A FA ősgyök teremtőerő kötődésű.

Minden olyan művelet, mely élőt teremt, nevel, ápol, kötődik az F hanghoz.  A FAbrikál, FARag szavak alkotó, értékteremtő munkát írnak le. Az RM páros a teRMészet, teRMés, gaRMada, haRMat, peRMet, szőRMe, toRMa, üRMös szavakban kötődik a mezőgazdasági élethez. De a kedvező időjárásban, a jó teRMésben ReMénykedés is. Semmi kétség, hogy létezhetett az ősmag-nyelvben a FARM szó. Ahogyan a GYARMat egy bizonyos terület GYARolása (megművelése) növényteRMesztés, állattenyésztés és más munkákból eredő haszonszerzés végett, úgy a FARM is. Az utódnyelveknek egyetlen saját gyökszavuk sincs, mely nem az ősmag-nyelvből eredne, tehát a FA gyök semmiképp nem francia vagy angol, és az RM páros is ősmag-nyelv azonosító. A FARM szó minden eleme értelmezhető, magyarázható a mai magyar nyelven.  

GYARMAT – Valamely tőkés (egy erősebb) állam által meghódított, igazgatott, kizsákmányolt terület. Ausztria gyarmata voltunk. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A CzF Szótár szerint: „[…] gyar, mennyiben zarándokolást és szaporodást, vagy gyarapodást is jelent… az elavult gyar-am-ik, s ebből gyar-am-ás, gyar-am-at, s összevonva gyarmat […] családokból álló szállítmány, mely más vidékről, országból, világrészből elköltözve, valahol megtelepedik […] Vidék, térség, határ, melyet idegen földről jött emberek, családok megszállnak, és mívelnek.” A GYARMAT saját birtokba vett terület, melyen teRMel, teRMeszt, GYARapít, és közben GYARapodik.  De lehet JAvaitól (gyavaitól) kifosztott, leGYARolt kimARt terület. A leigázó hatalom GYERMekként kezeli a GYARMATot, népét, mialatt jóindulatú GYÁMjaként mutatja be magát. Kell ehhez a leigázó áRMánykodása, a GYARMAT javainak összekaRMolása, köRMölése, GYARMolása (adjarmat). Onnan GYARapodik, javai onnan száRMaznak. Lásd még a farm címszónál.