FÁRAÓ, FARM

FÁRAÓ – Ókori egyiptomi uralkodó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin < görög < egyiptomi]   A FÁRAÓ az F.R – R.F gyökből induló szó: FáR – RáF. Ez esetben a FAR gyök az uralkodó erőt jelenti (far – forca). A RÁF gyök f > d váltással: RÁD, és (fényes, ragyogó) uralkodót, királyt jelentett az ősi Indiában: RÁDzsa, mahaRÁDzsa. Amikor az első FÁRAÓ elfoglalta trónját, még tojásban sem volt sem görög, sem latin nyelv a földön, így nyelvként semmi közük nincs a név eredetéhez, de a magyar nyelvbe közvetítéshez sem, hiszen ősmag(yar)-nyelv volt Egyiptom vagy Egyipthon nyelve. Az R hangcsoport – ÁRA – jelen van a fÁRAó szóban, és jelenti a hatÁROzott ERŐt, amellyel URAlkodó kIRÁlyként bÍRÓ. Az ERő – FÁR – RÁ napistenük neve, de a szó összetetten URat, kIRályt, bÍRót, bÁRót, nagy házat (fal), azaz erős családot (família) is jelentett. A BÁ nagyság, az R, erő, a RÓ erős, mély nyomot hagyó. A BÁRÓ uRAlkodói RAngot jelentő ősmag(yar)-nyelvi szó, amely Egyipthonban a másik erőt jelentő hangot olvasztotta magába, a szó élére, az F hangot (fal: nagy ház) – FÁRAÓ – mindent URAlÓ nagyság, bÁRÓ, FÁRÓ, FÁRAÓ. Ősmag(yar)-nyelvi kifejezés.    

FARM – Amerikai mezőgazdasági üzem, (tanyaszerű) birtok. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol < francia] A FARM olyan gazdaság, mint a GYARMat, csak a méretek különböznek. A FA ősgyökből, annak F.R – R.F gyökszavából: FaR – RaF. A FA ősgyök teremtőerő kötődésű. Minden olyan művelet, amely élőt teremt, nevel, ápol, kötődik az F hanghoz.  A FAbrikál, FARag szavak alkotó, értékteremtő munkát írnak le. A FAR gyök, valami feletti uralkodó erőt is jelent. Az RM hangcsoport – ARM/A – kifejező a tERMÉszet, tERMÉs, gARMAda, hARMAt, pERMEt, szŐRME, tORMA, ÜRMÖs szavakban, amelyek kötődnek a mezőgazdasági élethez. De a kedvező időjárásban, a jó tERMÉsben ReMénykedés is. Ez utóbbi szó az R.M – M.R gyök: ReM – MéR. A REMény, MÉRlegelés képletesen és a valóságban is része a gazdálkodásnak. Semmi kétség, hogy létezhetett az ősmag-nyelvben a FARM szó. Ahogyan a GYARMat egy bizonyos terület GYARolása (megművelése) növénytERMEsztés, állattenyésztés és más munkákból eredő haszonszerzés végett, úgy a FARM is. Az utódnyelvek nem birtokolnak szóalkotó alapkészletet. A FARM szó minden eleme értelmezhető, magyarázható a mai magyar nyelven.