FANATIKUS, FANTASZTIKUS, FANTÁZIA

FANATIKUS – Megszállottan rajongó, vakbuzgó. A szenvedélyig, rögeszméig fokozódó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A FANATIKUS szó megértéséhez a FAN gyökhöz kell visszamenni. Az köztudott, hogy semmi másnak nincs olyan mozgató ereje az élőlények, de főleg az ember akaratára, mint a nemiség. Őrületbe, halálba lehet kergetni egy embert a másik nem rá gyakorolt vonzerejével. Vezetni lehet vele, mint az állatot a kedvenc csemegével.

Az F hang a teremtői erő kifejező hangja a magyar nyelvben. A FA ősgyök a nemzés helye, testrésze megnevezésének indító tőszava mindkét nemnél. FA (férfi)-NA (nő)-TIK (cselekvés). Nos, a FANATIKUSság jelenségének megnevezése ennek párhuzamán született. Ha valakinek hihetetlen, hogy e szóból alakult volna, akkor gondoljon arra: főleg a latin nyelvekben az ágyék szó megfelelője lombo, lumbo stb. Ez is ősnyelvi – látvány, kép alapján kialakult – szó: LOMB, és az ágyékszőrzet látványa nyomán kapta e nevet. A NA ősgyök vizet jelent, a NAT, NAD gyök szintén. Tehát felüdítő. A TIK cselekvést, alkotást jelentő T.K – K.T gyök: TiK – KoT. Az IK mozgás, IKlatás. A KUS a K.S – S.K gyök: KuS – SoK. A hírességek imádói is FANatikus rajongók. Őket FANoknak nevezik, bár inkább az imádat tárgya a híresség volna a FAN, mivel ő a VONzás FONalának iránya. E megnevezés szintén a rendkívül erős nemi VONzás hasonlatára épül, de értelme csak magyarul bontható, magyarázható.  

FANTASZTIKUS – Szertelenül merész képzeletben született terv, megvalósítás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A FANTASZTIKUS,  vagy a képzeletszülte tervek, az emberi akarati képesség határain túlmenő megvalósításokat eredményeznének. A szóban levő kötött mássalhangzó-párosok minden esetben alvógyökök, amelyek a szó által megnevezettnek egy jellemzőjét rejtik. Itt az N.T – T.N gyök: NóT – TüN hangjai kellemes hatást jelenítenek meg: NÓTa, TÜNemény, azaz hang és látvány. Ha a páros párhuzamát az ND párost, mint N.D – D.N gyököt nézzük: NeD – DaN, azaz NEDű és DAL. Mindkét esetben kellem, jókedv, felhangoltság. Ez akár az alkotó, akár a szemlélő oldaláról. A FAN gyök a nemiségről szól, amelynél hatalmasabb vonzóerőt élő ellenpontok közt nem találni a Földön. Mutasson valaki egyetlen olyan – élő testek közti – erőt, amely túllépi ennek vonzóerejét! Nincs! A FANATIZMUS a FA (férfi)-NA (nő)-TIZ (tűz), azaz a nemiség tűzként égető, óriási, megfoghatatlan vonzerejének párhuzama. Azon túlmenően, hogy FANatizálni tudja a másik nemet – akár őrületbe is kergeti – van más hatása is. Mindennél FONtosabb szerepe van a nemiségnek, és itt nemcsak a testi örömszerzésre kell gondolnunk, amelybe már, mint posványba süllyed az ember (bár értelmi képességéből eredően magasabb küldetéssel bírna). Csodálatosabb kimenetele nincs semmilyen más erőnek, amely a nemiség, a két ellentétes FAN (ágyék) egyesülésének nyomán kibontakozik. Ez az élet megújulása! Ez a FANTASZTIKUM határain túlmenő, hiszen új élet jön létre, ember születik a világra! Részt vesz az ember a saját nemének újrateremtésében! Csak azért nem tűnik fel nekünk, mert mindennap ismétlődő, és ellaposodott tunyaságunkban túlságosan természetesnek vesszük. Az SZT páros a válaSZTékos minőségen túl, mint SZ.T – T.SZ gyök: SZíT – TiSZ, a kéSZTető erő felSZÍTó, TISZta tettekre öSZTönzés értelmét is rejti. A nemek közti VONzerő (von, fon, fan) rendkívüli tettekre sarkallt férfiakat. Az elmeileg korlátolt silányabbja háborúkat is vívott a nők tetszését keresve, hozzá hűséges embereket kergetve halálba ez okon. Ám a lelkileg, érzelmileg gazdagabb, művészi tehetséggel megáldott igazi férfiakat – szinte megvalósíthatatlan – gyönyörűségek megalkotására is ösztönözte évezredeken keresztül. Csodálatos, FANTASZTIKUS szépségű építmények vagy más műremekek kerültek ki ilyen férfiak kezéből a női szépség VONzerejétől (von, fon, fan) ihletetten.     FANTÁZIA – Képzelet, képzelőerő. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A FANTÁZIA megnevezés eredete is a FAN, a nemiség gondolatából kiinduló. Semmilyen más jelenség nem hagy oly mély nyomot az életerős, ép személyiségű ember képzeletében, mint a nemiség, és itt nem a szennyre gondolok! Akinél ez nem így van, az vizsgálatra szorul. Persze a képzelőerő a szépség, az alkotás fogalmak minden más területét is felöleli. De ez az ösztönző erő kifejezési hasonlata a FAN gyökben van megjelenítve.  Az NT páros értelméről a fantasztikus címszónál írtam. Nézzük az előrevetült gyökértelmi kapcsolatot: a FAN-TÁZIA = KÉPzelő erő, azaz FAN – VAN – KÉP. A FAN ez esetben valamilyen érdeklődési PONt, amelyre rendkívüli erővel összPONtosít. Annyira élénken él előtte, mint a FAN képe. A TÁZ (innen a tézis) gyök is érdekes, minTÁZ, valamilyen KÉPet vÁZol, TervEZ, majd ennek nyomán inTÉZi a folytatást. A T.Z gyök a TŰZ szó alkotója, és élő, alkotó FANTÁZIA nincs – nem léTEZhet TŰZ nélkül! A magyar szavakban egyetlen hang sem kerül véletlenül arra a helyre, ahol van. A megnevezés, a kifejezés eredete a FAN gyökből (fan, van, kép), a VAN, a létezés, az élet öröméből, a nemiség mindent elsöprő erejéből FAkad.