FAMÍLIA, MAFFIA

FAMÍLIA – Népesebb család. [……………] A FAMÍLIA szó az F.M – M.F gyökből indul: FaM – MaF. A szó ősgyöke a FA – teremtésre, cselekvésre utaló: cseFÁl. A FA: az a törzs, amelyből ered (családfa). A FAM – FAN gyökök hasonló alapértelmet is tartalmaznak (m > n), a FAMília a FANból, ágyékból indul. Az első nagyközösség a törzs is, FANból, FAMból indult. A FAM gyök jelentése: APA (apám p > f – afám – fám, fam). A FAtörzs szÁMosodása Isten, azaz ÉLŐ Akarata: „Töltsétek be a Földet.”. Az M hangcsoport – AMI – szÁMOsodás, tÖMEg, csEMEte, ÁdÁM, DÁMA (Éva) szavakban is e jelentéssel bírt. Az M.L – L.M gyök: MíL – LeM, kelLEMes MELegség, MÉLtóság értelmű. A MELódia szóban a lágy dalLAM, összhang értelem is megbújik. A MIL gyök LIMit NÉLküli sokasodást is jelent, tehát a faMÍLia több MILliós tömegre bővülhet, szaporodhat a végteLENig. Az emberi nem a NULláról indult, és MILiók végteLENe (m > n), a határtaLANság értelem is jelen van a szóban. Az L hangcsoport – ÍLI – ÉLŐ, ÉLI, vagyis Isten által ALApított csALÁd intézménye. A famÍLIa a legszorosabban ILLEszkedő emberi csoportosULÁs. A FAMÍLIA teremtői szemszögből való megnevezés. A CSALÁD szó egyik névadója viszont emberi, CSELekvési szempontú. A FAMÍLIA szó ugyanakkor mutatja, hogy FÉ és EM (férfi és nő) testi összeILLEszkedéséből jön létre: FÉ-EM-ILLE. A FAMÍLIA oly FAlka, akik külsőre is hasonlók – EMILYEnek, AMOLYAnok, azaz (f)EMILYEnek, (f)AMOLYAnok. Az IA kötött magánhangzó-páros itt JÓ értelmű. A FAMÍLIA és a maffia értelemegyezésről még a maffia címszónál.

MAFFIA – Bűnszövetkezet, különösen Szicíliában. […………….]
A MAFFIA az M.F – F.M gyökből képzett szó: MaF – FaM. A szicíliai MAFFIA – olaszul MAFIA – megszervezése családi alapokról indult. A szó alapértelme család, ám alkotó elemei csak magyar elemzésben fejthetők meg, mivel a FAMILIA ősnyelvi eredetű szó (magyarázat a família címszónál). Szintén ősnyelvi vonás a szó fordíthatósága. Ez azt jelenti, hogy már az eredeti ősnyelvben jelen volt fordított alakban is: FAMílIA – MAFílIA (mafilia). A szó apákról – MAF (fam – maf) – és FIAkról, a köztük levő féltő szeretetről (filia) szól, nemzedékeken átöröklődő vérszövetségről, vérügyről, vrügyről, frigyről. Eredeti szerepe nem a bűnözés volt, hanem a kaláka jellegű nagycsaládi szoros kötelék fenntartása, amely külső erők ellen megvédte a családot. A szoros családi, FAMÍLIA – MAFILIA kötelékbe, az első bűnöző elemek külső ösztönzésre, külső erők hatására kerültek be. Addig nem volt más, legfeljebb csak nagycsaládok egymás közti torzsalkodása, villongása. MaFiLia – FaMíLia hangváz: M-F-L – F-M-L. Az F hangcsoport – AFFI – a zEFÍr szóban is szálak összEFOnódását, a kEFE esetében sok szál együttállását, a sÜFÜtöl szóban az együttműködést jelenti. A régi írásokban, főleg a Bibliában sok helyen találkozunk azzal a mondattal: „ágyékából származott utódok” vagy ehhez hasonló. Az ágyék egyik megnevezése (van több is) az ősi nyelven FAN. A FAN szó n > m hangváltással FAM. Az F hang váltható a P hanggal is: PAN, PAM = aPAM. Joggal következtethető, hogy a FAM gyök jelentése: a családját szolgáló apa, atya. A CSALÁD szó cselekvést, cselekvéssorozatot jelent. A FAMÍLIA szintén hordozza e jelentést. A csaLÁD szóban az L.D – D.L gyök: LaD – DaL, a csaLÁD haLAD, ha mindenki LED, azaz könNYEDén (l > ny) mozgó, s DALlal, jókedvvel végzi munkáját. A faMÍLia szóba az M.L – L.M gyök: MeL – LeM, a MELódia, de a kelLEMes MELegség értelmét is beviszi. A FAMília szóban az AMILYEn a FAM (apa), olyan a FIA. A (f)AMILYEn, a fiú atyjához hasonlóságát írja le: MAF FIA, APA FIA. A magyar MAF-FIA szó, tagoltan rögzíti a MAF = apa és FIA szavakat. A MAFlás egyik jelentése: apai, MAF FüLes, azaz pofon. A MAFIA szó olaszul csak részben értelmezhető, átfogó magyarázat nem adható rá. Az erős családi szövetségek a székelyeknél (siculia) voltak jelen mindig. Szicíliai helységek, hegyek neveinek egy része magyar hangzású, némelyek kötött mássalhangzó-párosokkal: Céfalu, Taormina, Palermo, Etna és több más szó, nyelvi kutatást érdemelnének. A Szicília, SZIKULia név székely eredete eredményesen nem tagadható! SZiCiLia – SziKuLia – SZéKeLY hangváz: SZ-C-L – SZ-K-L – SZ-K-LY.