FALANKSZ, FASIZMUS

Sok pontatlan vélemény hangzik el az alábbi két fogalom meghatározása körül. Nos, a tisztánlátás végett, mi a valóság? Mit mondanak a szó alkotóelemei?    
FALANKSZ – Az ókorban: nehéz fegyverzetű gyalogságnak sűrű, tömött, zárt hadrendje. Megbonthatatlan egység.

[A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A FALANKSZ szó az F.L – L.F gyökből indul: FaL – LaF, és ősmag-nyelvi eredetű. A spártaiak FALszerű hadi ALAKzatáról van szó benne. Az összeolvadt NK és KSZ párosok is ősmag-nyelvi elemek a szóban. Az NK a hasonló magyar PALÁNK szóban védelmet, a FULLÁNK, méNKő szavakban hatékonyságot, ütőképességet jelent. Ha az N.K – K.N gyököt nézzük, annak lágyított NY hangos NYAK – KONY alakja ad érthető párhuzamot: NYAKas, nem KONYuló erő, keménység. A KSZ páros a cseleKSZik, igyeKSZik szavakban.  Mint K.SZ – SZ.K gyök a (harcra) KÉSZség SZÉKes földjének megvédéséért. Tehát a szó még az ősmag-nyelvben fogant. Ennek alapján, e gyökszóból kapott nevet a spanyol FALLANGista mozgalom. Ugyanilyen szoros kötelék értelmű a FASISZTA alapú berendezkedés, amely szintén a FA ősgyökből induló szó. Mind a FALANKSZ (fal), mind a FASISZTA tömöttség (tiszta fás) értelmű, olyan, ahová idegen elem nem férkőzhet be.   FASIZMUS – Az imperialista burzsoáziának a vad nacionalizmus blablablabla… tovább nem idézem a kommunista szöveget. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint:nk: olasz] A FASIZMUS az F.S – S.F gyök bővítménye: FaS – SáF.  A FA ősgyökből induló szó. FAvesszők szoros kötege a végrehajtó balta (államhatalom) körül. Hasonlóan a FALANKSZ-hoz a FASIZMUS is tömöttség értelmű, olyan, ahová idegen elem nem férhet be. A FAS – SÁF fordításnál előjön a SÁF is, mint tömörítő, gyűjtőhely. A FACSar – CSAVar gondolatához is közel áll. Itt a hangváltások is szerepet kapnak. A szekerét fával megrakó ember körülCSAVarta lánccal a rakományt, majd megCSAPtatta, azaz szorosra tekerte a CSAPtatórúddal, hogy minél kisebb hézag legyen a fák közt. A római FASCES is ezt szemléltette, a szoros kötegelést. A FAS, FAcS gyökszó mindenképp ősmag(yar)-nyelvi elem. Wikipédia: „A fasizmus ellenséges a liberális demokráciával, a szocializmussal, a kommunizmussal szemben. A fasiszta mozgalmak közös vonásai az állam fontosságának messzemenő hangsúlyozása.”   Metapédia: „[…] az olasz fascio, latin fasces, azaz a köteg szóból, első értelmében az olasz nemzeti forradalmi mozgalom. A szóvégi IZMUS már szabályokkal terheltséget, bizonyos egyenetlenségeket is sejtet. Az IZ gyöke az IZÉ, mint felismerést kereső szó értelmét hordozó, jöhet szóba. A MUS – SUM fordítás, a SUM, (summa, tum, töm) gyök, bizonyos elvek értelmezését SUMmázó, összegző, TÖMörítő sugallatú. Ez minden IZMUSra érvényes. Az IZMUS jelentése: ESZME. Legtöbb IZMUS IZékkel (kiismerhetetlen hulladékkal) tele TÖMörülés, ilyen a kommunizmus, cionizmus, kapitalizmus stb. A ZM páros a dorozma, izmos, kozma, rozmár, zuzmó szavakban nyújt párhuzamot az egyenetlenségek és nem kívánt elemek jelenlétére az IZMUSban.  A Z.M – M.Z gyök: ZöM – MáZ (masz),  az IZMUSok, ESZMÉk fent már említett ZÖMítő, MASZ-szív tartalmát jelenti, de a MASZatolást, a képmutató MÁZat is. A szó összetevő elemei mind ősmag(yar)-nyelvi eredetűek. Összegzésül: a FASIZMUS szoros társadalmi összezáródás egy hatalmi tekintély körül, a társadalom tisztaságának megőrzése végett.