FALANKSZ, FASIZMUS

FALANKSZ – Az ókorban: nehéz fegyverzetű gyalogságnak sűrű, tömött, zárt hadrendje. Megbonthatatlan egység. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A FALANKSZ szó az F.L – L.F gyökből indul: FaL – LaF, és ősmag-nyelvi eredetű, alapértelme: FAL, védelmi FAL.. Az L hangcsoport – ALA – védelmi fALAt képező ALAkzatot leíró, olyan, amely nem bILLEn, bármily kemény támadást kiÁLLÓ. Az összeolvadt NK és KSZ párosok is ősmag-nyelvi elemek a szóban. Az NK hangcsoport – ANK/O – a hasonló magyar palÁNK szóban védelmet, a fullÁNK, mÉNKŐ szavakban hatékonyságot, ütőképességet jelent. Ha az N.K – K.N gyököt nézzük, annak lágyított NY hangos NYAK – KONY alakja ad érthető párhuzamot: NYAKas, nem KONYuló erő, keménység. A KSZ hangcsoport – AKSZI – a cselEKSZIk, igyEKSZIk szavakban.   Mint K.SZ – SZ.K gyök: KéSZ – SZéK, a (harcra) KÉSZség SZÉKes földjének megvédéséért. Tehát a szó még az ősmag-nyelvben fogant. Ennek alapján, e gyökszóból kapott nevet a spanyol FALlangista mozgalom. Ugyanilyen szoros kötelék értelmű a FASISZTA alapú berendezkedés, amely szintén a FA ősgyökből induló szó. Mind a FALANKSZ (fal), mind a fasiszta* tömöttség (tiszta fa, fa tiszta) értelmű, olyan, ahová idegen elem nem férkőzhet be.     

FASIZMUS – Az imperialista burzsoáziának a vad nacionalizmus blablablabla… tovább nem idézem a kommunista szöveget. Wikipédia: „A fasizmus ellenséges a liberális demokráciával, a szocializmussal, a kommunizmussal szemben. A fasiszta mozgalmak közös vonásai az állam fontosságának messzemenő hangsúlyozása.” Metapédia: „[…] az olasz fascio, latin fasces, azaz a köteg szóból, első értelmében az olasz nemzeti forradalmi mozgalom.  
[A Magy. Ért. Kéziszótár szerint:nk: olasz] A FASIZMUS az F.S – S.F gyök bővítménye: FaS – SáF. 

A FA ősgyökből induló szó. FAvesszők szoros kötege. Hasonlóan a FALANKSZ-hoz a FASIZMUS is tömöttség értelmű, olyan, ahová idegen elem nem férhet be. A FAS – SÁF fordításnál előjön a SÁF is, mint tömörítő, gyűjtőhely. Az S hangcsoport ASI – jelenti a rÉSEket, hASAdékokat, amelyeket igyekszik kizárni a minél szorosabbra kötés által. A FACSar – CSAVar gondolatához is közel áll. Itt a hangváltások is szerepet kapnak. A szekerét fával megrakó ember körülCSAVarta lánccal a rakományt, majd megCSAPtatta, azaz szorosra tekerte a CSAPtatórúddal, hogy minél kisebb hézag legyen a fák közt. A római FASCES is ezt szemléltette, a szoros kötegelést. A FAS, FAcS gyökszó mindenképp ősmag(yar)-nyelvi elem. A szóvégi IZMUS már szabályokkal terheltséget, bizonyos egyenetlenségeket is sejtet. Az IZ gyöke az IZÉ, felismerést kereső szó értelmét hordozó. A MUS – SUM fordítás, a SUM, (summa, tum, töm) gyök, bizonyos elvek értelmezését SUMmázó, összegző, TÖMörítő sugallatú. Ez minden IZMUSra érvényes. Az IZMUS jelentése: ESZME (is). Legtöbb IZMUS IZékkel (kiismerhetetlen hulladékkal) tele TÖMörülés. A ZM hangcsoport – IZMU – a dorOZMA, kOZMA, rOZMÁr, zUZMÓ szavakban nyújt párhuzamot az egyenetlenségek és nem kívánt elemek jelenlétére az IZMUSokban. 

A Z.M – M.Z gyök: ZöM – MáZ (masz),  az IZMUSok, ESZMÉk fent már említett ZÖMítő, MASZ-szív tartalmát jelenti, de a MASZatolást, a képmutató MÁZat is. A szó összetevő elemei mind ősmag(yar)-nyelvi eredetűek.

*Akik ma Magyarországon állandóan fasisztáznak, nem ismerik a fogalom lényegét. Magyarországon soha nem volt fasizmus. A magyar társadalomba minden elem befurakodhatott, volt köztük kiváló érték, de nagyon sok hulladék is.