FAKTOR/

FAKTORTényező. [bérnyelvész: latin] A FAKTOR az F.K – K.F gyök bővítménye: FaK – KaF.

A FAKTOR fontos közreműködő teremtő tényező, szereplő, teremtői ALKOTás műveletében. A szaporodás, új ember létrehozása a teremtés folytatása. A férfi FEKtet, és beFEKtet (fekun – fogan). Ő a kezdeményező tényező, FAKtor, ő KAVarja a dolgokat – FAK > KAV (f > v).  Az F hang egy rendkívüli Fontosságú hang az erőkiFejtés bármely FORrásának kiFejezésére. Ez az ősnyelvi szó ma nem része a magyar szókincsnek. Úgy tűnik, mintha egy fontos kifejezés elveszett volna, vagy megfelelő helyen való használata mellékvágányra futott a mai magyar nyelvben.

Az F.K – K.F gyök ma is jelen van a FAKad, FÁKlya, FEKvő és más szavakban, de nincs nagy szóbokra. A fAKTOR hangjai jelen vannak, az ALKOT (r > l) szóban is: fAKTOrAlKOT. A KT páros a legKeményebb K és a paTTanó T párosa.

FAKTOR, azaz eredménybefolyásoló tényező, cselekmény végrehajtó, tett megvalósító, nem lehet AKARATERŐ nélkül. Az ERŐ másik ősnyelvi neve: FORCA. Az eRő, Forca két meghatározó hangja: R és F. A szavak hangváza is mutatja:

FaKToR – aKaRaTeRő hangváz: F-K-T-R – K-R-T-R

A KT hangcsoport – AKTO – az a fAKTOr, aki határozottan, tényszerűen részt vesz a cselekmény irányításában, végrehajtásában, dIKTÁl, IKTAt, OKTAt, szOKTAt, kevesebb ismerettel rendelkezőket, nyomában lÜKTEt az élet.

A KT páros, mint K.T – T.K alvógyök: KoT – TáK, hangjai a cselekvést jelentő: TÁKol, alKOT, jóTÉKony és más szavakban igazolja, jelzi a valaha magyar nyelvhez tartozást. Kapcsolódik hozzá a faktum, faktúra.

A FAKtor – KAVar, (f > v) alkot. A VEKtor – KÖVet, továbbít. VIKtor – KIVáló, győz. FAKTOR –> VEKTOR –> VIKTOR. Ez láncolat: tényező, útkövető, győztes.

FaKToR – VeKToR – ViKToR hangváz: F-K-T-R – V-K-T-R – V-K-T-R.

A szózáró T.R – R.T gyök: ToR – RoT, kiemelkedő, kimagasló jelenség kezdőgyökszava: TORony. A fentieken kívül ilyen kimagasló megbízást jelent: neszTOR, kánTOR, szenáTOR, HekTOR, gubernáTOR, rekTOR és más tisztségekben. Ezek mind ősnyelvi szavak. Eredetileg a FAKTOR sem latin, hanem ómagyar, ősnyelvi szó!

KT – TK: a faKTor alKoTó tényező, rá hivaTKozik jellemzőkben, ami általa alKoTTatott.  Amilyen a gyártó, olyan a gyártmány elv alapján.