ETALON

ETALON – Valamely mértékegység állandó, hiteles mintapéldánya. [NEM francia] Az ETALON szó az E hanggal indul, amely itt bemutató, rámutató hangként van jelen: E, Ez, Eme. A mérlegelés eszköze volt, egy súlymérték mintapéldányaként a mérleg egyik serpenyőjében, vagy A TÁLON, E TÁLON. Mivel egy szó a nyelvben csak akkor maradhat fenn, ha legkevesebb három névadó jellemzője összhangban áll, így más oka is van a megnevezésnek. Másik értelmezésben: a közösség előtt hITELEN alapuló, hITELESnek megÍTÉLT alapmérce. A T hangcsoport – ETA – a hITEles, hATÓság, megÍTÉlt, alapvETŐ szavakban mutat az elfogadottságra. A T.L – L.T gyök: TáL – LaT, a mérlegTÁLon LATolták a súlyokat. Egyik, vagyis E TÁLON a megÍTÉLÉS szerinti hITELES mérce, másikon a viszonyítandó tömeg. A két TÁL közti egyensúly megteremtéséhez TOLogatni kellett a LATolót a rúdon. A két TÁLat, táLAT így hozták a LATolóval, laTOLóval egyensúlyba. Az L hangcsoport – ALO – az ALApvető, tALÁló, vALÓs, bILLEn, kILEng szavakban a mérlegelés jelenségeire, műveleteire utal. A kezdetek idején, a szó kialakulásakor mondhatták: E TÁLON levő font lesz a hITELEN alapuló minta a további LATolásoknál, laTOLásoknál, fontolásoknál, mérlegeléseknél. Mivel az arany volt a legnemesebb fizetőeszköz, így az lett a mérce. A TÁLON egyTÖMegnyi, TUMegnyi arany, amennyit két kar elbírt. Ezt nevezték később 1 tálontöm, tálentom, tálentum súlynak. Erről a talentum címszónál. Kisebb súlymértékek egyik ETALONja: csekély, amely csuklóból megemelhető. Később a kialakuló héber nyelvre módosítva: sékel. Ez is hITELEN alapuló hITELES súlymérték, ETALON volt a maga nemében: A TÁLON, E TÁLON. A szó, megnevezés már az ősnyelven kialakult, még az Özönvíz előtt, és súlymértékre használták. Vagy talán a kb. ezer éves francia nyelv kialakulása előtt nem mérlegeltek? Ma már minden terület: űr-, hossz-, súlymérték alapvető, nemzetközileg elfogadott mércéit ETALONnak nevezik. Sőt, a példaképnek tekintett személyiség is viselheti e jelzőt. A francia nyelvnek nem sajátja e szó, csak megörökölte, mert megmagyarázni sem tudja, mivel ehhez nincsenek saját gyökszavai, hangcsoportjai, magyarázathoz szükséges példaszavai, csak az ősnyelvi örökség! Különben lehet tornáztatni a francia nyelvet, ha talán a fenti elemzés véghezvihető franciául is. Ám joggal kétlem.