ESZTENA

Tévesen román eredetűnek beállított szavak. Ezek ősmag(yar)-nyelvi eredetűek!
ESZTENA – Juhok hegyi karámja. Hegyi juhász kunyhója. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: román < ? szláv] Az esztena tulajdonképpen legelő. Az esz gyök itt az sz hang alapvető értelmét viszi a szóba: területi kiterjedés (terpesz, fesz). A letarolt erdő helyén, a vágottban alakulnak ki a vésznek nevezett területek. Az esztena szó a kivesztett aljnövényzet helyén esztendőre (eszten – időkiterjedés, idő fesztáv alatt) kialakuló legelő neve. Mind az esz gyöknek, mind az szt párosnak szerepe van a szó érthetővé tételében. Erdővesztén alakuló, annak helyén létrejövő legelő, tisztás. A hegyvidéki ligetes erdő irtásával megfosztjuk a helyet a bokroktól, így cserjéktől, bokroktól megfosztott, lefosztott, megtisztított tisztás lesz, mely legelőnek kiváló. Ez az esztena. A szó ősmag(yar)-nyelvi eredetű. Hozzátehető, hogy a mai értelmezésben benne van a tisztás szélén álló kis lak is, melyet szintén esztenának neveznek.  A tanya címszó alatt írtam még erről. „a tanya szó oly régi, mint az ember, a nyelv, mint az anya. Ősmag(yar)-nyelven képzett szó. A szóban levő ny hang, az enyh fogalmát őrzi, mint az árny, konyha esetében. A tanya a letelepedett embernek a telep, talap anyahelye. Innen indult ki sugárirányba, és ide tért vissza. Itt volt a fészek, a tanya, benne a szülőanya, a melegség, mely visszavárta, melyhez visszavágyott, visszakívánta enyhülést adó gesztjeinek árnyait. Fa, geszt árnya nélkül nincs tanya. A kezdetekkor geszt – gesztenye – volt a fa neve. A geszt a fatörzs, de a jelképes törzs is. A gesztek közt volt az osztott, választott szállása, geszthona, oszthona, marasztaló otthona. Ahol várta asszonya, ahol volt a gabona asztaga, családi asztala, ahol a föld vizet fakaszt, áldást áraszt, élelmet termeszt, asszonya lisztből tésztát dagaszt…” a czf szótár sok utódnyelvi szóalakot említ, melyben meghatározó az szt páros szerepe az élethely, a tanya szó leírásában. Vagyis az esztena ősmag(yar)-nyelvi szó. Román neve, leharapott szóvégből van: stână. Lásd a http://osnyelv.hu/czuczor/index.html TANYA címszó alatt.