Értelemhordozó gyökszavak

A magyar nyelvben léteznek olyan értelemhordozó gyökszavak, amelyek meghatározott jelentéssel illeszkednek be a szavakba. Egy példa ezekből: Az L.C – C.L gyök: LéC – CéL, váza az LC kötött mássalhangzó-páros. A páLCával, vékony LÉCcel rámutathatunk egy adott CÉLpontra. A LÉC, mint eszköz, vízszintben – FEL és le irányban mozgatva – jelölhet egy adott magassági szintet. E gyök a nyelvben ezzel az értelemmel több szóban is megjelenik. A lengyel és spanyol GaLÍCia nevű területek, országrészek, valaha az ősnyelven kapták neveiket, emelkedett, magas földrajzi fekvésük okán. A magasugró CÉLja a LÉC szintjén FELül ugrani. Ha ez sikerül, akkor boldog, teljesítette saját CÉLkitűzését. Aki elért egy kitűzött CÉLt, annak már nyoLC. A kisgyerek gyorsan FELnőne, hogy keze FELérjen a poLCon levő finomságig, amely számára elérendő CÉLpont. Ha FELéri, akkor már boldog. A LICitálás emelkedő irányú árvita. A LICitáló CÉLja, minél magasabb árért értékesíteni. A LICitáláson mindenki felLICitált, FELlicitált lelki állapotban vesz részt. Ha létrejön a vásár, mindenki elégedett, boldog. A LÍCeum az általánosnál magasabb, FELsőbb szintű képzést nyújtó tanintézmény. Sikeres vizsgák után boldog a végzős. A szerelmes gerLICe, giLICe turbékolása FELemelő boldogság érzését kelti a hallgatóban is. Az igLICe kedves, szerény virága, kellemes érzést keltő. A megLECkézés CÉLja valamilyen ágazatban magasabb szinten teljesíteni, magasabb CÉLok eléréséhez. Régi székely tájszó a boldog hízelkedő odasimulásra: LICis. A LÓCán lovaglás kisgyerekek önfeledt szórakozása. A kirándulások, alkalmi összejövetelek LACikonyhája a kötetlen ételkészítés rögtönzött formája. Miért emeltem ki mindenhol a boldog szót? Mert a fenti szövegben felsoroltak beteljesülés esetén, megelégedés, boldogság FELemelő érzetét keltők lehetnek. Mivel a LICitálás FELemelést, FELemelkedést jelent, s a boldogság FELemelő érzet, valószínű, hogy az ősnyelven élt a FELLICITÁLt szó, amely emelkedett hangulatot, boldogságot jelentett. A szó ma már nem része a magyar nyelvnek, de él az utódnyelvekben. A latin FELICITAS, olasz FELICITÁ, portugál, galíciai FELICIDADE, spanyol FELCIDAD, katalán FELICITAT, angol FELICITY, francia FÉLICITÉ, román FERICIRE (l > r) és mások. Ám ezeken a nyelveken csak beszáradt szó, elemeire sovány magyarázat adható. A magyar nyelvben viszont élnek az eredő gyökszó összes kapcsolatai, értelmi vetületei. Aláhúzásként: A cuCLi, a cici áLCája, megnyugtatás CÉLjával adják a baba szájába. A páCLében áztatással tartósítás a CÉL. A spiCLit egy CÉLszemély megfigyelésére alkalmazzák. Minden legény CÉLja, hogy déLCegnek tűnjön a lányok előtt. A beszédben az éLCelődés valamilyen kiemelendő CÉLra mutat. A szőr, gyapjú veréssel tömörítése, azt a CÉLt szolgálta, hogy fiLCet hozzanak létre.